Admitere la Universitatea din Petroșani - 2017

Detalii Admitere Licență (ciclul I) - Români de pretutindeni

 

Metodologia UPET de admitere la studii a cetățenilor străini și români de pretutindeni

  • Documentele necesare înscrierii se vor trimite scanate pe adresa de email: admitere@upet.ro
  • Nu se percep taxe de înscriere și înmatriculare.

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

a) Cerere-formular de înscriere propriu: Cerere facultatea de I.M.E.; Cerere facultatea de Mine; Cerere facultatea de Științe
b) Copia certificatului de naștere;
c) Copia actului de identitate din care să rezulte domiciliul stabil al candidatului pe teritoriul Republicii Moldova;
d) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
e) Copia certificatului de căsătorie, după caz;
f) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;
g) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;
h) Certificat medical prin care se atestă faptul că, candidatul este apt să urmeze studii în învățământul superior;

Pentru confirmarea locului se va completa și trimite pe email formularul: Anexa nr 4 Confirmare loc studii