Admitere la Universitatea din Petroșani - 2017

Detalii admitere studii doctorale (ciclul III)

1. Admitere
2. Conducatori de doctorat
3. Informații, acte necesare înscriere
4. Taxe

1. Admiterea 2017

ÎNSCRIERI: 03.07 – 15.09.2017
CONCURS: 18.09 – 23.09.2017

Număr locuri:

 • buget cu frecvență și bursă: 4 locuri
 • buget cu frecvență fără bursă: 3 locuri
 • buget (români de pretutindeni): 5 locuri
 • cu taxă: 70 locuri
 • cu taxă pentru studenți străini: 40 locuri

2. Conducatori de doctorat

  Ingineria sistemelor: LEBA Monica monicaleba@upet.ro
 
CIOCA Marius marius.cioca@ulbsibiu.ro
 
POP Emil emilpop@upet.ro
  Inginerie industrială: MORARU Roland roland_moraru@yahoo.com
 
PETRILEAN Codruț dcpetrilean@yahoo.com
 
VASILESCU Gabriel dragos.vasilescu@insemex.ro
 
ILIAŞ Nicolae iliasnic@yahoo.com
  Inginerie și Management: EDELHAUSER Eduard Edi1ro2001@yahoo.com
 
IONICĂ Andreea andreeaionica2000@yahoo.com
 
MOLDOVAN Liviu liviu.moldovan@ing.upm.ro
 
POPESCU Cătălin cpopescu@upg-ploiesti.ro
  Mine, Petrol şi Gaze: RADU Sorin Mihai sorinmihairadu@yahoo.com rector@upet.ro
 
LAZĂR Maria maria.lamar@gmail.com
 
NAN Marin Silviu nan.marins@gmail.com
 
ONICA Ilie onicai2004@yahoo.com
 
POPESCU Florin fpopescu@gmail.com
 
TODERAȘ Mihaela toderasmihaela@yahoo.com
 
ARAD Victor inginerie_miniera@yahoo.com
 
COZMA Eugen cozmae2003@yahoo.com
 
DIMA Nicolae nicolaedima75@gmail.com
 
FLOREA Carmen carmenflorea2004@yahoo.com
 
GEORGESCU Mircea mirgeorgescu@gmail.com
 
GÂF DEAC Ioan ro_affairs@yahoo.com
 
KOVACS Iosif kovacsi@mail.com
 
ROTUNJANU Ilie rotunjanu1943@yahoo.com
 
FODOR Dumitru dumitrufodor11@yahoo.com
 
KORONKA Ferenc ferenckoronka@upet.ro
 
KRAUSZ Sanda sandakrausz@yahoo.com
 
BĂDULESCU Dumitru badulescu_dumitru@yahoo.com
  Inginerie electrică: MANOLEA Gheorghe ghmanolea@gmail.com

3. Acte necesare inscrierii

Înscrierea la concursul de admitere la studii  universitare  de  doctorat într-un domeniu specific se face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau de masterat. 
Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor prezenta la Şcoala Doctorală a Universităţii, următoarele acte:

 • copii după următoarele acte:
 • certificatul de naştere,
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau de schimbarea eventuală a numelui,
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta,
 • diploma de licenţă (sau echivalentă, însoţită de foaia matricolă (sau anexa la diploma de licenţă);
 • diploma de studii: master + foaia matricolă

      şi:

 • copie după CI;
 • certificat de competenţă lingvistică;
 • CV-ul şi lista lucrărilor ştiinţifice elaborate şi publicate de candidat;
 • cerere de înscriere tip ; (de la  secretariatul Scolii doctorale 0254-549.008)
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere – (70 lei) se achită la casieria Universităţii
 • un dosar cu şină .

La concursul de admitere pot participa numai absolvenţii cu studii superioare (pentru promoţiile „Bologna” este necesară şi diploma de master şi anexa - foaia matricolă) care au media generală stabilită conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a colocviului de admitere pentru anul în curs, care va fi publicată pe site.

Concursul de admitere constă din două probe: examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională şi colocviu de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studii de doctorat.
Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Centrul Lingvistic „Eurolanguage” al Universităţii, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică. Sunt scutiţi de acest examen candidaţii care fac dovada că au obţinut un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională valabil la momentul înscrierii.

4. Taxe

Taxa de înscriere:

 • 70 lei atât pentru învățământul de zi cât și pentru învățământul la distanță, masterat sau studii doctorale.

Taxe de înmatriculare:

 • 70 lei la ciclul de studii doctorale

Taxa de școlarizare (pentru locuri cu taxă)

 • 3200 lei / an universitar