Departamentul de Asigurare a Calității


Proceduri
PO nr. 14 Angajarea personalului în vederea ocupării posturilor înfiinţate în afara organigramei pentru implementarea proiectelor
PO-15 Procedura de elaborare si revizuire a planurilor de invatamant
PO-16 Procedura privind examinarea si notarea studentilor
PO-17 Procedura privind evaluarea satisfactiei studentilor, masteranzilor, doctoranzilor cu privire la mediul de învățare
PO-18 privind evaluarea internă a programelor de studii
PO-19 Procedura de evaluare a calitatii cadrelor didactice
PO-20 privind urmărirea și controlul modului de desfășurare a activităților didactice
PO-21 de contestare de către studenți a modului de evaluare a cunoștințelor
PO-22 de promovare a studenților dintr-un an de studii în altul, în funcție de creditele de studii ECTS acumulate
PO-23 de desfășurare a activităților de recuperare a laboratoarelor în regim față în față, în condițiile stării de alertă pe teritoriul României
PO-24 de desfășurare on line a examenelor de absolvire la programele postuniversitare
Procedura privind angajarea specialistilor cu valoare stiintifica si profesionala recunoscuta in domeniu din tara sau strainatate in calitate de cadre didactice asociate invitate
PO-27 Scrierea rezultatelor invatarii la programele de studii
PO-28 Procedura de organizare si functionare a CSUD
PO-29 Procedura de organizare si funcționare a CSD
PO-30 Procedura interna de analiza si aprobare a propunerilor de tematica a studiilor de doctorat
PO-31 Procedura de evaluare si monitorizare interna a Scolii doctorale