M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SYMPOSIUM
"UNIVERSITARIA SIMPRO 2012"

ORGANIZATORI:

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI INCD INSEMEX PETROŞANI

PARTENERI:


PRIMĂRIA ORAŞULUI PETROŞANI

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA