„ZILELE TEHNICII STUDENȚEȘTI PETROȘANI”
Ediția 2024

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ

ORGANIZEAZĂ
în perioada 23-25 mai 2024
Simpozionul National Studențesc

ZILELE TEHNICII STUDENȚEȘTI PETROȘANI”
Ediția 2024

Cu această ocazie, dorim să continuăm o frumoasă tradiție și, totodată, să le oferim studenților cercetători în domeniile: automatică și calculatoare, inginerie electrică, inginerie energetică, ingineria transporturilor, inginerie mecanică și construcții de mașini un nou prilej de confruntare pe tărâmul științei.

În vederea asigurării condițiilor necesare de desfășurare ale acestei manifestări, vă rugăm să completați, până la data de 9 mai 2024, formularul de înregistrare Online.

ZTSP 2024 Final Program


Lucrările edițiilor ZTSP:

ZTSP-2023 | ZTSP-2022 | ZTSP-2021 | ZTSP-2019 | ZTSP-2018 | ZTSP-2017 | ZTSP-2016

Sectiuni:

 1. AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
 2. INGINERIE ELECTRICĂ
 3. INGINERIE ENERGETICĂ
 4. INGINERIE MECANICĂ
 5. CONSTRUCŢII DE MAŞINI
 6. INGINERIA TRANSPORTURILOR

Din programul simpozionului vor face parte:

 • Festivitatea de deschidere
 • Susținerea lucrărilor de către elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi
 • „Seminarii”
 • Decernarea premiilor și festivitatea de închidere
 • Banchet
 • Excursie
 • Alte activități

***

Informații suplimentare:

Web: http://www.upet.ro/simpozioane/ztsp/

E-mail: bogdancozma@upet.ro

 

Tel: 0254542580, int.: 122, 213, 0254549011; Fax: 0254549749

Important de reținut:

* Sunt acceptate numai înscrierile efectuate prin completarea formularului de înregistrare aflat pe ultima pagină a flyer-ului;
* Lucrările în format electronic (.doc/.docx), redactate conform cerințelor alăturate, se vor depune la secretariatul simpozionului/secțiunii înaintea susținerii/prezentării acestora. În acest sens vă rugăm să luați legătura cu responsabilii secțiunilor;
* Lucrările care nu vor respecta cerințele de redactare nu vor fi acceptate pentru publicare;
* Comisiile secțiunilor vor asigura recenzarea lucrărilor și pe baza întrebărilor adresate de membri ei sau de către alți participanți la simpozion, autorilor, după susținerea/prezentarea lucrării;
* Este permisă participarea Masteranzilor şi Doctoranzilor; Secțiunea preuniversitară se va desfășura separat;
* Lucrările vor fi publicate (cu ISSN) în volumul simpozionului;
* Vor beneficia de cazare gratuită numai cadrele didactice și studenții înscriși cu comunicări științifice și care au completat corespunzător formularul Online.

Vă așteptăm cu drag!

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.