M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Departamentul de Matematică-Informatică

Pentru că studiile de profil tehnic necesită o solidă bază matematică, încă de la început s-a constituit un valoros colectiv de matematicieni care au predat cursurile de matematică, mecanică şi informatică. Vorbind despre perioada de început, aceea a constituirii catedrei, anii (1948-1960) putem enumera titularii disciplinelor de matematică: conf. univ. dr. Masca Gh. (1948-1967); conf. univ. dr. Sălăjan Ion (1953-1962); lector univ. dr. Sălăjan Aurora (1953-1962), asist. univ. Todea Maria (1954-1956), prof. univ. dr. Kecs Wilhelm (1954-2000), prof. univ. dr. Dobrescu Eugen (1957-1967), ultimii doi, reprezentanţi de seama ai matematicii româneşti, au fost şi creatori de şcoală, matematică, şefi de catedră.

Anii deceniului şapte al secolului al XX-lea au fost beneficiu pentru colectivul de matematică, fiind anii în care au venit în Institutul de Mine din Petroşani un număr de 11 cadre didactice:

 1. Lector univ. Zoican Voicu (1960-)
 2. Asist. univ. Vomişescu Romeo (1960-1970)
 3. Asist. univ. Szabo Ştefan (1960-1971)
 4. Asist. univ. Rozingher Elemer (1960-1963)
 5. Asist. univ. Mărcuţiu Irina (1960-1966)
 6. Asist. univ. Radu Cornelia (1961-1971)
 7. Lector univ. Goja Ioan (1962-)
 8. Conf. univ. dr. Matei Ioan (1963-2005)
 9. Prof. univ. dr.Noaghi Traian (1963-2004)
 10. Prof. univ. dr Şiclovan Ioan (1963-)
 11. Asist. univ. Teodoru Doina (1966-1970)
 12. Prof. univ. dr. Miriţă Ioan (1967-2007)

Deceniul 8 şi 9 a debutat cu înfiinţarea de către Institutul de Mine a Facultăţii de Inginerie din Hunedoara, prilej cu care, o parte din membrii catedrei de matematică au fost detaşaţi la noua locaţie a Institutului. Astfel, intră în colectiv alte 10 cadre didactice, 4 funcţionând şi în prezent:

 1. Lector univ. Butulescu Ioan (1977-1992)
 2. Lector univ. Popescu Ion (1978-1991)
 3. Asist. univ. Stanciu Ioan (1979-1988)
 4. Conf. univ. dr. Iovanov Miodrag (1979-1992)
 5. Lect. univ. Creţ Florin (1980-1990)
 6. Conf. univ. dr. Vladislav Tiberiu (1980-)

După  anii 90’, universitatea a înfiinţat noi programe de studii, necesitatea de specialişti cu înaltă calificare în matematică şi informatică fiind o certitudine. Astfel, activitățile catedrei s-au diversificat iar în prezent, departamentul este format din 24 de specialiști în matematică și informatică. Pe lângă colectivul actual de cadre didactice în perioada de după 1990, în cadrul departamentului au mai activat:

 1. Lector univ. Dioane Dorel (1990-2005)
 2. Asist. univ. Dan Ileana (1991-)
 3. Prep. univ. Kecs Antonela (1991-1994)
 4. Asist. univ. Tecşa Laurenţiu (1991-1999)
 5. Prep. univ. Georgescu Cătălin (1993-1994)
 6. Asist. univ. Ciobanu Dumitru (2000- 2008)