M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Departamentul de Matematică-Informatică

Prezentarea departamentului:

Departamentul  de Matematică - Informatică  reuneşte cadre didactice ce predau disciplinele de matematică de la toate programele de studii ale universității şi cele de  informatică de la programele de studii ale Facultății de Științe. Departamentul este unul dintre cele mai vechi colective de specialiști din universitate, predecesoarele acestuia fiind: „Catedra de matematică-fizică” (1948-1973), „Catedra de matematici, mecanică şi rezistenţă” (1973-1978), „Catedra de matematică-mecanică” (1978-1991), toate în cadrul Facultăţii de Mine, „Catedra de matematică-informatică” (1991-actual) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. (mai mult..)

Organizarea departamentului:

Cadre didactice:


Profesor
Kecs W. Wilhelm

Conferențiar
Dobrițoiu Maria

Conferențiar
Noaghi Sorin

Şef lucrări
Corbu Corina

Lector
Heljiu Marius
Lector
Martinescu Mădălina

Lector
Mitran Cătălin

Şef lucrări
Nițescu Ane Marie

Lector
Popescu Anamaria

Lector
Stoian Mirel

Asistent
Stoicuța Nadia

Lector
Tomescu Mihaela

Lector
Tudoroiu Elena

Lector
Vladislav Daniel

Lector
Zăvoianu Constantin

Lector
Zăvoianu Felicia