M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Editura Universitas

Anul 2014

A. CĂRŢI PUBLICATE

1

LUCRĂRI SPECIALE DE TOPOGRAFIE MINIERĂ

LARISA-OFELIA FILIP,
NICOLAE DIMA

978-973-741-364-2

2

MANAGEMENTUL MENTENANŢEI ŞI ACTIVITĂŢILOR DE LOGISTICĂ

GHEORGHE-FLORIN BUŞE

978-973-741-365-9

3

CĂI DE COMUNICAŢII – NOTE DE CURS

NISTOR MARIAN CĂTĂLIN

978-973-741-372-7

4

CĂI DE COMUNICAŢII – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR

NISTOR MARIAN CĂTĂLIN

978-973-741-373-4

5

MECANICA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII. STABILITATEA CONSTRUCŢIILOR – TEORIE ŞI PROBLEME

ARAD VICTOR,
RADERMACHER LADISLAU

978-973-741-374-1

6

DREPT COMERCIAL. PROFESIONIŞTII

RĂVAŞ OANA

978-973-741-375-8

7

DREPTUL FAMILIEI ŞI ACTE DE STARE CIVILĂ – CAIET DE SEMINAR

RĂVAŞ OANA

978-973-741-376-5

8

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM CURRICULAR PRIN INTEGRAREA ÎN TEHNOLOGIA E-LEARNING A ELEMENTELOR EDUCAȚIEI ANTREPRENORIALE

POP EMIL,
BUBATU ROXANA

978-973-741-377-2

9

POLUAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

DUMITRESCU IOAN

978-973-741-378-9

10

MATERIALE DE CONSTRUCŢII – TEORIE ŞI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR

ARAD VICTOR,
RADERMACHER LADISLAU

978-973-741-379-6

11

EVALUAREA ŞI GESTIONAREA RISCURILOR ÎN CONSTRUCŢII MINIERE

ARAD VICTOR,
RADERMACHER LADISLAU

978-973-741-380-2

12

MECANICA ROCILOR, PĂMÂNTURILOR ŞI CONSTRUCŢII SUBTERANE – VOL. I ŞI II

TODERAŞ MIHAELA

ISBN general
978-973-741-381-9
ISBN vol. I
978-973-741-382-6

ISBN vol. II
978-973-741-383-3

13

DEMOGRAFIE – CAIET DE SEMINAR

PRODANCIUC ROBERT

978-973-741-385-7

14

ÎMBĂTRÂNIREA POPULAŢIEI ŞI PERSPECTIVELE VÂRSTNICILOR. STUDIU DE CAZ – VALEA JIULUI

PRODANCIUC ROBERT

978-973-741-386-4

15

DINAMICA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI INSTITUŢIONAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN VALEA JIULUI

ANGHEL MARIANA ELEONORA

978-973-741-387-1

16

SOCIOLOGIA CONDUCERII – ÎNDRUMAR DE SEMINAR

ANGHEL MARIANA ELEONORA

978-973-741-388-8

17

MODELAREA DECIZIILOR FINANCIARE – CULEGERE DE PROBLEME

STOICUŢA NADIA ELENA

978-973-741-390-1

18

TURISM MONTAN

STELESCU IOAN

978-973-741-393-2

19

CURS M.E.F.S. – Partea I – format CD

STELESCU IOAN

978-973-741-394-9

20

CURS M.E.F.S. – Partea a II-a – format CD

STELESCU IOAN

978-973-741-395-6

21

CALCUL DIFERENŢIAL - NOTE DE CURS

STOIAN SORIN-MIREL
BĂLĂEŢI CAMELIA-MĂDĂLINA

978-973-741-397-0

22

TEHNICI DE SOLUBILIZARE A MATERIALELOR – format CD

BĂDULESCU CAMELIA

978-973-741-408-3

23

BAZELE PROCESĂRII RESURSELOR SECUNDARE – format CD

CRISTEA NICOLAE

978-973-741-409-0

24

LEARNING MICROSOFT PRISM BY EXAMPLE

BADEA IONUŢ FLORIN
BADEA GEORGE ALIN

978-973-741-371-0

25

ŞTIINŢA PROBĂRII ŞI PRELUCRAREA STATISTICĂ A DATELOR – NOTE DE CURS

CRISTEA NICOLAE
POSTOLACHE MIHAELA

978-973-741-353-6

26

CULEGERE DE ACTE NORMATIVE PRIVIND PIAŢA DE CAPITAL

DUMITRU LIVIU GABRIEL

978-973-741-361-1

27

PIAŢA DE CAPITAL – DE LA IARMAROC LA BURSĂ

DUMITRU LIVIU GABRIEL

978-973-741-359-8

28

PROTECŢIA PENALĂ A PIEŢEI DE CAPITAL

DUMITRU LIVIU GABRIEL

978-973-741-360-4

29

STUDIUL DE REABILITAREA ECOLOGICĂ A ZONELOR AFECTATE DE ACTIVITATEA MINIERĂ DIN PERIMETRUL BRAD

DUNCA EMILIA CORNELIA

978-973-741-352-9

30

STUDIUL COMPORTĂRII STRUCTURILOR METALICE UTILIZATE ÎN CONSTRUCȚIILE SUBTERANE

DURA CRISTINA

978-973-741-355-0

31

ELEMENTE DE ARHITECTURĂ – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR

DURA CRISTINA
NISTOR MARIAN CĂTĂLIN

978-973-741-356-7

32

TELEDETECŢIE

FISSGUS KLAUS GERHART
DIMEN LEVENTE

978-973-741-362-8

33

METROLOGIE LEGALĂ ŞI APLICATĂ

JULA DUMITRU TOMUŞ OVIDIU-BOGDAN

978-973-741-369-7

34

SISTEME SPECIALE DE TRANSPORT

KOVACS IOSIF TOMUŞ OVIDIU-BOGDAN

978-973-741-370-3

35

CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎN MICROECONOMIE

NIŢĂ DORINA NIŢESCU ALINA

978-973-741-417-5

36

PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI –NOTE DE CURS

PLEŞA ROXANA

978-973-741-416-8

37

CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR DE CREDIT

RĂSCOLEAN ILIE

978-973-741-414-4

38

HIDROLOGIE ŞI HIDROGEOLOGIE MINIERĂ

ROTUNJANU ILIE LAZĂR MARIA

978-973-741-341-3

39

CONSTITUIREA ŞI PROGNOZAREA PROPRIETĂŢILOR UNOR REACTIVI DE FLOTAŢIE EFICIENŢI ŞI CU TOXICITATE SCĂZUTĂ, PE BAZA REPREZENTĂRII CUANTO–MECANICE, PENTRU EXTRACŢIA COMPLEXĂ A METALELOR NEFEROASE ŞI PREŢIOASE

SOLOJENKIN PIOTR MIHAILOVICI KRAUSZ SANDA

978-973-741-354-3

40

TEHNICI DE OPTIMIZARE ŞI CONTROL OPTIMAL

STOICUŢA OLIMPIU COSTINEL
MÂNDRESCU CORNELIU STOICUŢA NADIA ELENA

978-973-741-324-6

B. VOLUME DE LUCRĂRI CU APARIŢIE PERIODICĂ

Nr.

Denumire

ISSN

Format

1

Revista Minelor
(apariţie trimestrială, lb română + lb engleză)

1220 – 2053

tipărit

2

Revista Minelor

2247 - 8590

online

3

Annals of the University of Petroşani. Mechanical Engineering

1454 – 9166

tipărit

4

Annals of the University of Petroşani. Mechanical Engineering

2247 – 8604

online

5

Annals of the University of Petroşani. Mining Engineering

1454 – 9174

tipărit

6

Annals of the University of Petroşani. Mining Engineering

2247 – 8612

online

7

Annals of the University of Petroşani. Economics

1582 – 5949

tipărit

8

Annals of the University of Petroşani. Economics

2247 – 8620

online

9

Annals of the University of Petroşani. Electrical Engineering

1454-8518

tipărit

C. VOLUME DE LUCRĂRI ALE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

1

Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific Internaţional Multidisciplinar "Universitaria Simpro"

1842 – 4449

tipărit

2

Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific Internaţional Multidisciplinar "Universitaria Simpro"

2344 – 4754

CD-ROM

3

Lucrarile Simpozionului Stiintific Studentesc National „Geocologia”

1842 - 4430

CD-ROM

4

Simpozion national studentesc „Student, stiinta, societate”

1843 – 1585

CD-ROM