M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Editura Universitas

Anul 2013

A. CĂRŢI PUBLICATE

1

ECONOMIE

DOBRE BARON-OANA

ISBN 978-973-741-316-1

2

BAZELE ECONOMIEI

MACRIS MARIA

ISBN 978-973-741-317-8

3

EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR

HERBEI ROXANA-CLAUDIA

ISBN 978-973-741-320-8

4

ORGANE DE MAŞINI – ÎNDRUMAR DE LABORATOR

NIŢESCU NICOLAE

ISBN 978-973-741-321-5 

5

ANALIZA ŞI PROIECTAREA SISTEMELOR DE AVANS ALE COMBINELOR MINIERE

ZAMORA ADRIANA

ISBN 978-973-741-322-2 

6

CURS DE ARITMETICA

STOIAN SORIN MIREL,
BĂLĂEŢI CAMELIA MĂDĂLINA

ISBN 978-973-741-323-9 

7

RISCURI GEOMECANICE ÎN INGINERIA MINIERĂ

ARAD VICTOR

ISBN 978-973-741-326-0 

8

PROSPECTAREA ŞI EVALUAREA REZERVELOR DE SUBSTANŢE UTILE

VOIN VIOREL

ISBN 978-973-741-327-7 

9

MECANICA ROCILOR – LUCRĂRI DE LABORATOR

ARAD VICTOR,
RADERMACHER LADISLAU

ISBN 978-973-741-328-4 

10

INFORMATICĂ APLICATĂ – ÎNDRUMAR DE LABORATOR

EDELHAUSER EDUARD

ISBN 978-973-741-329-1 

11

A VERY CONVENIENT DESIGN HAND-BOOK ON DIMENSIONAL SYNTHESIS OF FOUR-BAR LINKAGE

ZAMFIR VASILE,
VÂRGOLICI HORIA,
STOICUŢA OLIMPIU

ISBN 978-973-741-330-7 

12

MANAGEMENTUL MODERN AL IMM-URILOR

EDELHAUSER EDUARD

ISBN 978-973-741-332-1 

13

EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE – ÎNDRUMĂTOR PENTRU APLICAŢII PRACTICE ŞI PROIECTE

MORARU ROLAND IOSIF,
BĂBUŢ GABRIEL BUJOR

ISBN 978-973-741-334-5 

14

INSTALAŢII ELECTROENERGETICE

FÎŢĂ NICOLAE DANIEL, PĂSCULESCU DRAGOŞ

ISBN 978-973-741-335-2 

15

DIDACTICA PREDĂRII INFORMATICII ŞI T.I.C.

RÎUREAN SIMONA MIRELA,
DOMŞA OVIDIU

ISBN 978-973-741-342-0 

16

SISTEME DE ACŢIONĂRI ELECTRICE – NOTE DE CURS

DAN VISALON

ISBN 978-973-741-343-7

17

101 EVALUĂRI DE RISCURI PENTRU SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ A LUCRĂTORILOR
(format CD-ROM)

BĂBUŢ GABRIEL-BUJOR,
CORĂU MIHAI-CORNEL

ISBN 978-973-741-344-4

18

MINERALOGIE – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR

REBRIŞOREANU MIRCEA, POSTOLACHE MIHAELA

ISBN 978-973-741-346-8 

19

TEORIA ECONOMICĂ A AFACERILOR

FLEŞER ALINA

ISBN 978-973-741-348-2 

20

BIOTEHNOLOGII - INDRUMATOR DE LUCRARI PRACTICE

MARCHIŞ DIANA,
BĂDULESCU CAMELIA

ISBN 978-973-741-351-2 

21

SURSE REGENERABILE – NOTE DE CURS – (format CD-ROM)

ARAD LETIŢIA-SUSANA

ISBN 978-973-741-358-1 

22

VALEA JIULUI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX / ZSILVÖLGYE A XX. SZÁZAD ELEJÉN

BARON MIRCEA
WERSANSKI EDUARD
ANDRAS IOSIF

ISBN 978-973-741-350-5

23

SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE - APLICAŢII

HERBEI MIHAI

ISBN 978-973-741-333-8

24

ASISTENŢA SOCIALĂ A FAMILIEI ŞI COPILULUI – NOŢIUNI FUNDAMENTALE

SCHMIDT MIHAELA CAMELIA

ISBN 978-973-741-347-5

B. VOLUME DE LUCRĂRI CU APARIŢIE PERIODICĂ

Nr.

Denumire

ISSN

Format

1

Revista Minelor
(apariţie trimestrială, lb română + lb engleză)

1220 – 2053

tipărit

2

Revista Minelor

2247 -8590

online

3

Annals of the University of Petroşani. Mechanical Engineering

1454 – 9166

tipărit

4

Annals of the University of Petroşani. Mechanical Engineering

2247 – 8604

online

5

Annals of the University of Petroşani. Mining Engineering

1454 – 9174

tipărit

6

Annals of the University of Petroşani. Mining Engineering

2247 – 8612

online

7

Annals of the University of Petroşani. Economics

1582 – 5949

tipărit

8

Annals of the University of Petroşani. Economics

2247 – 8620

online

9

Annals of the University of Petroşani. Electrical Engineering

1454-8518

tipărit

C. VOLUME DE LUCRĂRI ALE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

1

Lucrarile Simpozionului Stiintific Studentesc National „Geocologia”

1842 - 4430

CD-ROM

2

Simpozion national studentesc „Student, stiinta, societate”

1843 – 1585

CD-ROM