M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Editura Universitas

Anul 2012

A. CĂRŢI PUBLICATE

1

LEGISLAŢIA PROTECŢIEI MEDIULUI. NOTE DE CURS

BĂBUŢ GABRIEL BUJOR,
BĂBUŢ MONICA CRINELA

ISBN 978-973-741-275-1

2

NOXE CHIMICE SPECIFICE MEDIULUI DE MUNCĂ: IDENTIFICARE, CARACTERIZARE, ACTIVITĂŢI PROFESIONALE EXPUSE

BĂBUŢ GABRIEL BUJOR,
BĂBUŢ MONICA CRINELA

ISBN 978-973-741-295-9

3

INTRODUCERE ÎN ANALIZĂ COMPLEXĂ

BALAETI CAMELIA MADALINA,
STOIAN SORIN MIREL

ISBN 978-973-741-305-5

4

DEPOLUAREA AERULUI

CIOLEA DANIELA IONELA

ISBN 978-973-741-269-0

5

TEHNOLOGIA FABRICĂRII UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR

FLOREA VLAD ALEXANDRU

ISBN 978-973-741-291-1

6

PREVIZIUNE ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN AFACERI ŞI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

GUTA ANCA JARMILA

ISBN 978-973-741-261-4

7

STABILITATEA SALINELOR VECHI DIN ROMÂNIA – CONDIŢIE A UTILIZĂRII LOR PENTRU DIVERSE DOMENII – EDIŢIA A II-A

HIRIAN CORNEL,
GEORGESCU MIRCEA

ISBN 978-973-741-290-4

8

ARII NATURALE PROTEJATE ŞI CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII

LORINŢ CSABA

ISBN 978-973-741-268-3

9

SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE – SUPORT DE CURS

LUPU-DIMA LUCIAN

ISBN 978-973-741-296-6

10

URMĂRIREA TOPOGRAFICĂ ŞI ANALIZA DEFORMĂRII SUPRAFEŢEI TERENULUI AFECTAT DE EXPLOATAREA SUBTERANĂ

MARIAN DACIAN -PAUL

ISBN 978-973-741-264-5

11

TIEMPOS VERBALES Y OTROS ASPECTOS GRAMATICALES

MATEI DANA

ISBN 978-973-741-292-8

12

TEORIA SISTEMELOR DE TRANSPORT

NAN MARIN SILVIU,
IACOB-RIDZI FLORIN TIBERIU,
DANDEA LIVIU DAN

ISBN 978-973-741-294-2

13

MOTOARE TERMICE

PETRILEAN DAN CODRUŢ

ISBN 978-973-741-288-1

14

ASPECTE ALE CALITĂŢII VIEŢII PERSOANELOR VÂRSTNICE PENSIONATE DIN VALEA JIULUI

PLEŞA ROXANA

ISBN 978-973-741-293-5

15

PROIECTARE CU VLSI – VLSI DESIGN

POP EMIL,
VAMVU PETRE MARIAN,
LEBA MONICA,
BARBU IOANA CAMELIA

ISBN 978-973-741-263-8

16

TEORIA SISTEMELOR TEORIA SISTEMELOR 1 – INSTRUIRE PRIN E-LEARNING

POP EMIL,
BUBATU ROXANA ELVIRA

ISBN general
978-973-741-298-0
ISBN volum
978-973-741-299-7

17

ALGORITMI, PROCEDURI ŞI FUNCŢII

PREDA MIRCEA

ISBN 978-973-741-304-8

18

PROIECTAREA ȘI DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR CU MICROCONTROLER

SOCHIRCA BOGDAN
POANTA ARON

ISBN 978-973-741-274-4

19

IDENTIFICAREA SISTEMELOR – INDRUMATOR DE LABORATOR

STOICUTA OLIMPIU COSTINEL

ISBN 978-973-741-272-0

20

MODELAREA ŞI SIMULAREA ÎN MATLAB-SIMULINK A SISTEMELOR DE REGLARE A VITEZEI MOTOARELOR DE INDUCŢIE

STOICUTA OLIMPIU COSTINEL

ISBN 978-973-741-273-7

21

MAŞINI ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE – LUCRĂRI DE LABORATOR

TABACARU TEODOR

ISBN 978-973-741-266-9

22

MAŞINI ELECTRICE ŞI ACŢIONĂRI – CULEGERE DE PROBLEME

TABACARU TEODOR,
UTU ILIE

ISBN 978-973-741-307-9

23

TEHNOLOGII NECONVENŢIONALE

URDEA GHEORGHE BOGDAN

ISBN 978-973-741-277-5

24

TOPOGRAFIE INGINEREASCĂ – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR

VERES IOEL SAMUEL,
MARIAN DACIAN–PAUL,
STEFAN NELU

ISBN 978-973-741-265-2

25

GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALĂ – INDRUMĂTOR PENTRU SEMINARII ŞI DEZBATERI

BUIA GRIGORE
NIMARA CIPRIAN

ISBN 978-973-741-310-9

26

STAŢII ELECTRICE MODERNE

FITA NICOLAE DANIEL
PASCULESCU DRAGOS

ISBN 978-973-741-309-3

27

INSERŢIA PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI

RASCOLEAN ILIE,
PARVULESCU ION,
PLESA ROXANA,
LACATUSU CAMELIA

ISBN 978-973-741-314-7

28

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI – NOTE DE CURS

UNGUREANU ADELIN
RAVAS OANA

ISBN 978-973-741-315-4

29

INFOGRAFICĂ. INTRODUCERE ÎN AUTOCAD – ÎNDRUMAR DE LABORATOR

ZAMORA ADRIANA

ISBN 978-973-741-312-3

30

MECANICA ROCILOR – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR

ARAD VICTOR,
DANCIU CIPRIAN

ISBN 978-973-741-297-3

31

POLUAREA MEDIULUI – INDRUMATOR DE PROIECT

CIOLEA DANIELA IONELA

ISBN 978-973-741-306-2

32

ECOLOGIE GENERALĂ – ÎNDRUMĂTOR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE DE LABORATOR

DUMITRESCU IOAN,
NIMARĂ CIPRIAN

ISBN 978-973-741-267-6

33

PERFECTING DEGASSING SYSTEMS FOR COAL DEPOSITS

STARK AUREL-ADRIAN

ISBN 978-973-741-313-0

34

TEHNOLOGII NECONVENŢIONALE – LUCRĂRI DE LABORATOR

URDEA GHEORGHE-BOGDAN

ISBN 978-973-741-278-2

35

TEHNICI DE OPTIMIZARE. MODELE MATEMATICE – ALGORITMI – PROGRAME

ZĂVOIANU CONSTANTIN

ISBN 978-973-741-311-6

B. VOLUME DE LUCRĂRI CU APARIŢIE PERIODICĂ

Nr.

Denumire

ISSN

Format

1

Revista Minelor
(apariţie trimestrială, lb română + lb engleză)

1220 – 2053

tipărit

2

Revista Minelor

2247 -8590

online

3

Annals of the University of Petroşani. Mechanical Engineering

1454 – 9166

tipărit

4

Annals of the University of Petroşani. Mechanical Engineering

2247 – 8604

online

5

Annals of the University of Petroşani. Mining Engineering

1454 – 9174

tipărit

6

Annals of the University of Petroşani. Mining Engineering

2247 – 8612

online

7

Annals of the University of Petroşani. Economics

1582 – 5949

tipărit

8

Annals of the University of Petroşani. Economics

2247 – 8620

online

9

Annals of the University of Petroşani. Electrical Engineering

1454-8518

tipărit

C. VOLUME DE LUCRĂRI ALE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

1

Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific Internaţional Multidisciplinar "Universitaria Simpro"

1842 – 4449

tipărit

2

Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific Internaţional Multidisciplinar "Universitaria Simpro"

2344 – 4754

CD-ROM

3

Lucrarile Simpozionului Stiintific Studentesc National „Geocologia”

1842 - 4430

CD-ROM

4

Simpozion national studentesc „Student, stiinta, societate”

1843 – 1585

CD-ROM

5

Conferinţa „International Social Work – Working Together for Success”, Petroşani,
24-25 mai 2012

ISBN 978-973-741-287-4

tipărit