M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Editura Universitas

Anul 2011

A. CĂRŢI PUBLICATE

1

GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALĂ

BUIA GRIGORE,
NIMARĂ CIPRIAN,
LORINŢ CSABA

ISBN 978-973-741-238-6

2

POLUAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR ŞI LUCRĂRI PRACTICE

CIOLEA DANIELA-IONELA
DUMITRESCU IOAN

ISBN 978-973-741-253-9

3

BIOLOGIE – LUCRĂRI PRACTICE

CIOLEA DANIELA-IONELA
DUNCA EMILIA-CORNELIA

ISBN 978-973-741-241-6

4

ECONOMIA COMERŢULUI – TESTE GRILĂ

DOBRE-BARON OANA

ISBN 978-973-741-214-0

5

ECONOMIE – TEORIE, APLICAŢII, TESTE GRILĂ

DOBRE-BARON OANA

ISBN 978-973-741-244-7

6

MECANICA FLUIDELOR - LUCRĂRI DE LABORATOR

DOŞA ION, IRIMIE IOAN IULIAN

ISBN 978-973-741-239-3

7

BIOLOGIE – CURS DESTINAT STUDENŢILOR

DUNCA EMILIA-CORNELIA

ISBN 978-973-741-242-3

8

PEDOLOGIE ŞI TEHNICI DE AMELIORARE A SOLULUI

DUNCA EMILIA CORNELIA

ISBN 978-973-741-252-2

9

FOTOGRAMMETRIE – LUCRĂRI DE LABORATOR

FISGUSS KLAUS GERHART

ISBN 978-973-741-224-9

10

INGINERIA SUBSIDENŢELOR ÎN MINERIT

FISGUSS KLAUS GERHART

ISBN 978-973-741-225-6

11

ELECTROSECURITATE ÎN MUNCĂ

FÎŢĂ NICOLAE DANIEL, MORARU ROLAND IOSIF, IORGA IONEL, BREBEN FLORIN,
PĂSCULESCU DRAGOŞ, PĂSCULESCU VLAD MIHAI, MIHAI NELU

ISBN 978-973-741-260-7

12

FIABILITATEA ŞI MENTENANŢA PRODUSELOR – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR

FLOREA VLAD ALEXANDRU

ISBN 978-973-741-240-9

13

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN MINERITUL DE SUPRAFAŢĂ

HANDRA ALINA DANIELA
POPESCU FLORIN GABRIEL

ISBN 978-973-741-170-9

14

PROIECŢII CARTOGRAFICE

HERBEI OCTAVIAN
HERBEI MIHAI VALENTIN

ISBN 978-973-741-213-3

15

CHIMIE GENERALĂ – CULEGERE DE PROBLEME

IONESCU CLEMENT
MATEI ARONEL
MOLDOVAN CLEMENTINA

ISBN 978-973-741-245-4

16

IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA MEDIULUI – ÎNDRUMĂTOR DE PROIECT

LAZĂR MARIA
FAUR FLORIN-GHEORGHE

ISBN 978-973-741-236-2

17

GEOLOGIE – NOTE DE CURS

LORINŢ CSABA
BUIA GRIGORE

ISBN 978-973-741-209-6

18

BAZELE ECONOMIEI

MĂCRIŞ MARIA

ISBN 978-973-741-220-1

19

INSTALAŢII ELECTRICE – ÎNDRUMĂTOR DE PROIECT

PĂSCULESCU DRAGOŞ

ISBN 978-973-741-120-4

20

APLICAŢII INFORMATICE DE GESTIUNE

PREDA MIRCEA

ISBN 978-973-741-219-5

21

RELEVANŢA INFORMAŢIEI CONTABILE ÎN MĂSURAREA PERFORMANŢELOR UNITĂŢILOR DE TURISM

RĂVAŞ BOGDAN

ISBN 978-973-741-223-2

22

SOCIAL ŞI PSIHOSOCIAL ÎN FAMILIILE DIN VALEA JIULUI

SCHMIDT MIHAELA CAMELIA

ISBN 978-973-741-254-6

23

CARACTERISTICI PSIHO-SOCIALE ÎN JOCUL DE FOTBAL

STELESCU IOAN

ISBN 978-973-741-258-4

24

GHID DE LUCRĂRI PRACTICE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

STELESCU IOAN,
MARICA LAURA,
GRECU ELENA

ISBN 978-973-741-259-1

25

PROIECTAREA ELEMENTELOR DE BETON ŞI BETON ARMAT

TODERAŞ MIHAELA

ISBN 978-973-741-210-2

26

TRANSPORT CONTINUU – ÎNDRUMAR DE PROIECT

TOMUŞ OVIDIU-BOGDAN

ISBN 978-973-741-235-5

27

SENZORI ŞI INSTRUMENTAŢIE PENTRU SISTEME ELECTROMECANICE

UŢU ILIE,
SAMOILĂ LILIANA

ISBN 978-973-741-208-9

28

PROBLEME DE COMBINATORICĂ ŞI TEORIA GRAFURILOR REZOLVATE PE CALCULATOR

ZĂVOIANU CONSTANTIN

ISBN 978-973-741-251-5

29

ECHIPAMENTE NUMERICE DE COMANDĂ ŞI CONTROL PENTRU SISTEME ELECTROMECANICE

ZOLLER CAROL
DOBRA REMUS

ISBN 978-973-741-312-3

30

MECANICA ROCILOR – EXEMPLE DE CALCUL

DANCIU CIPRIAN

ISBN 978-973-741-250-8

31

OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE – CURS DE INIŢIERE

CORBU CORINA
EDELHAUSER EDUARD

ISBN 978-973-741-229-4

32

CONSULTANT ÎN INFORMATICĂ – CURS DE SPECIALIZARE

DRĂGHICI LIGIA
LUPU-DIMA LUCIAN

ISBN 978-973-741-232-4

33

COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

DURA CODRUŢA
ISAC CLAUDIA

ISBN 978-973-741-228-7

34

GHID DE TURISM – CURS DE INIŢIERE

IRIMIE SABINA
BĂLEANU VIRGINIA

ISBN 978-973-741-227-0

35

DESIGNER PAGINI WEB – CURS DE INIŢIERE

POPESCU MANUELA
POPESCU CARMEN

ISBN 978-973-741-234-8

36

OPERATOR PROCESARE TEXTE ŞI IMAGINE – CURS DE INIŢIERE

POPESCU CARMEN
POPESCU MANUELA

ISBN 978-973-741-233-1

37

OPERATOR ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII ASISTATE PE CALCULATOR – CURS DE INIŢIERE

VAMVU PETRE
EDELHAUSER EDUARD

ISBN 978-973-741-231-7

38

TEHNICIAN TOPO CADASTRU (TEHNICIAN TOPOMETRIST) – CURS DE INIŢIERE

VEREŞ IOEL
ŞTEFAN IOAN

ISBN 978-973-741-230-0

B. VOLUME DE LUCRĂRI CU APARIŢIE PERIODICĂ

Nr.

Denumire

ISSN

Format

1

Revista Minelor
(apariţie trimestrială, lb română + lb engleză)

1220 – 2053

tipărit

2

Revista Minelor

2247 -8590

online

3

Annals of the University of Petroşani. Mechanical Engineering

1454 – 9166

tipărit

4

Annals of the University of Petroşani. Mechanical Engineering

2247 – 8604

online

5

Annals of the University of Petroşani. Mining Engineering

1454 – 9174

tipărit

6

Annals of the University of Petroşani. Mining Engineering

2247 – 8612

online

7

Annals of the University of Petroşani. Economics

1582 – 5949

tipărit

8

Annals of the University of Petroşani. Economics

2247 – 8620

online

9

Annals of the University of Petroşani. Electrical Engineering

1454-8518

tipărit

C. VOLUME DE LUCRĂRI ALE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

1

Simpozion national studentesc „Student, stiinta, societate”

1843 – 1585

CD-ROM

2

Conferinta „Best practices in the adult education of people with special needs”

ISBN 978-973-741-237-9

CD-ROM