M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Editura Universitas

Anul 2010

A. CĂRŢI PUBLICATE

1

BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECŢIA MEDIULUI

BÂDULESCU CAMELIA

ISBN 978-973-741-169-3

2

BRICHETAREA CĂRBUNILOR ŞI MATERIALELOR

BOLD OCTAVIAN VALERIAN, BĂLĂCESCU SORIN,
BLAGA I. PETRU, NICA C. TOMA, MICLEA ALEXANDRU

ISBN 978-973-741-155-6

3

METODE DE DECONTAMINARE A SOLURILOR ŞI DEŞEURILOR INDUSTRIALE DIN ZONA ZLATNA

BOLD OCTAVIAN VALERIAN, NEGRUŢ CLEMENT

ISBN 978-973-741-185-3

4

MODELAREA ŞI SIMULAREA FENOMENELOR FIZICE CU MATCAD
VOL 1 – FENOMENE MECANICE

BUIOCA CONSTANTIN DAN

ISBN general
978-973-741-200-3
ISBN volum
978-973-741-201-0

5

DEZVOLTAREA APLICAŢIILOR INFORMATICE ÎN MEDIUL DE PROGRAMARE VISUAL C#

CORBU EMILIA CORINA, LEBA MONICA

ISBN 978-973-741-207-2

6

GEOMECANICA MAGMATITELOR DIN APUSENII DE SUD

DANCIU CIPRIAN

ISBN 978-973-741-183-9

7

SISTEME DIGITALE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL – ÎNDREPTAR DE PROIECTARE

DOBRA REMUS

ISBN 978-973-741-182-2

8

ECONOMIE II – ÎNDRUMĂTOR DE SEMINAR

DOBRE-BARON OANA

ISBN 978-973-741-166-2

9

ECONOMIE II – NOTE DE CURS

DOBRE-BARON OANA

ISBN 978-973-741-167-9

10

SPEAKING FOR BUSINESS PURPOSES – ELEMENTS OF NONVERBAL AND VERBAL COMMUNICATION IN BUSINESS

DUMBRAVĂ GABRIELA

ISBN 978-973-741-206-5

11

INFORMATICĂ APLICATĂ

EDELHAUSER EDUARD

ISBN 978-973-741-165-5

12

SISTEME INFORMATICE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

EDELHAUSER EDUARD

ISBN 978-973-741-187-7

13

ECONOMIE SEMESTRUL II – SINTEZE ŞI APLICAŢII

FLEŞER ALINA

ISBN 978-973-741-146-4

14

SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE – FUNDAMENTE TEORETICE ŞI APLICAŢII

HERBEI OCTAVIAN
HERBEI MIHAI VALENTIN

ISBN 978-973-741-143-3

15

REABILITAREA TERENURILOR DEGRADATE

LAZĂR MARIA

ISBN 978-973-741-161-7

16

ECOGEOGRAFIA TURISMULUI

LORINŢ CSABA,
BUIA GRIGORE

ISBN 978-973-741-123-5

17

CONVERTOARE STATICE – LUCRĂRI DE LABORATOR

MARCU MARIUS,
POPESCU FLORIN

ISBN 978-973-741-163-1

18

CLIMATOLOGIE

MORARU ROLAND

ISBN 978-973-741-131-0

19

TOLERANŢE ŞI AJUSTAJE, MĂSURĂRI, VERIFICĂRI ŞI CONTROL DIMENSIONAL – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR

NIŢESCU NICOLAE

ISBN 978-973-741-156-3

20

REZULTATE FUNDAMENTALE ÎN GEOMETRIA PLANĂ ŞI VECTORIALĂ – GHID DE UTILIZARE ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DE GEOMETRIE PENTRU GIMNAZIU ŞI LICEU

NOAGHI SORIN,
NOAGHI PETRIŢA

ISBN 978-973-741-191-4

21

INSTALAŢII ELECTRICE – NOTE DE CURS

PĂSCULESCU DRAGOŞ
PĂDURE ALEXANDRU

ISBN 978-973-741-138-6

22

FUNDAMENTELE STATISTICII ECONOMICE

PREDA MIRCEA

ISBN 978-973-741-137-2

23

AUDIT FINANCIAR – NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TEHNICI ŞI PROCEDURI, ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE, TESTE GRILĂ

RĂVAŞ BOGDAN

ISBN 978-973-741-160-0

24

E-BUSINESS ŞI INTERNET

RÎUREAN SIMONA,
CORBU CORINA

ISBN 978-973-741-157-0

25

SENZORI ŞI TRADUCTOARE. PRINCIPII DE FUNCŢIONARE

SAMOILĂ LILIANA,
UŢU ILIE

ISBN 978-973-741-184-6

26

DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI CONEXIUNILE SALE – CURS UNIVERSITAR

SÂRBU ROMULUS,
MARCHIŞ DIANA

ISBN 978-973-741-173-0

27

SURSE DE RADIAŢII ŞI TEHNICI DE PROTECŢIE

STANCI AURORA

ISBN general
978-973-741-202-7
ISBN volum
978-973-741-203-4

28

INTRODUCERE ÎN TEORIA NUMERELOR

STOIAN MIREL
BĂLĂEŢI MĂDĂLINA

ISBN 978-973-741-171-6

29

MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE

UŢU ILIE,
SAMOILĂ LILIANA-BRANA

ISBN 978-973-741-162-4

30

MĂSURAREA DEPLASĂRILOR ŞI TENSIUNILOR MECANICE LA TUNURILE DE EXTRACŢIE METALICE MINIERE

ITU VILHELM,
RIDZI MIHAI-CARMELO,
DUMITRESCU IOSIF

ISBN 978-973-741-190-7

31

DISPOZITIVE TEHNOLOGICE – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR

ITU VILHELM,
DUMITRESCU IOSIF

ISBN 978-973-741-175-4

32

TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI – ÎNDRUMAR DE PROIECTARE

DUMITRESCU IOSIF
JULA DUMITRU

ISBN 978-973-741-168-6

33

TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI – ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR

DUMITRESCU IOSIF

ISBN 978-973-741-179-2

B. VOLUME DE LUCRĂRI CU APARIŢIE PERIODICĂ

Nr.

Denumire

ISSN

Format

1

Revista Minelor

1220 – 2053

tipărit

2

Annals of the University of Petroşani. Mechanical Engineering

1454 – 9166

tipărit

3

Annals of the University of Petroşani. Mining Engineering

1454 – 9174

tipărit

4

Annals of the University of Petroşani. Economics

1582 – 5949

tipărit

5

Annals of the University of Petroşani. Electrical Engineering

1454-8518

tipărit

C. VOLUME DE LUCRĂRI ALE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

1

Lucrarile Simpozionului Stiintific Studentesc National „Geocologia”

1842 - 4430

tipărit

2

Simpozion national studentesc „Student, stiinta, societate”

1843 – 1585

CD-ROM

3

Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific Internaţional Multidisciplinar "Universitaria Simpro"

1842 – 4449

tipărit