M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Editura Universitas

Anul 2009

A. CĂRŢI PUBLICATE

1

EVALUAREA RISCURILOR: TRANSPUNEREA CERINŢELOR DIRECTIVEI 89/391/CEE ÎN LEGISLAŢII STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

BĂBUŢ GABRIEL BUJOR
MORARU ROLAND IOSIF

ISBN 978-973-741-127-3

2

SECURITATEA SOCIALĂ ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

DOBRE-BARON OANA

ISBN 978-973-741-154-9

3

ANALIZA ŞI MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ

DRIGĂ IMOLA

ISBN 978-973-741-074-0

4

ECONOMIE I – SINTEZE ŞI APLICAŢII

FLEŞER ALINA

ISBN 978-973-741-145-7

5

STABILITATEA SALINELOR VECHI ÎN ROMÂNIA – CONDIŢIA UTILIZĂRII LOR PENTRU DIVERSE DOMENII

HIRIAN CORNEL,
GEORGESCU MIRCEA

ISBN 978-973-741-150-1

6

ELECTROCHIMIE ŞI COROZIUNE

IONESCU CLEMENT,
MATEI ARONEL,
MOLDOVAN CLEMENTINA

ISBN 978-973-741-151-8

7

GEOLOGIE ECONOMICĂ. LUCRĂRI PRACTICE DE LABORATOR

LORINŢ CSABA

ISBN 978-973-741-124-2

8

CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE

MĂCRIŞ MARIA

ISBN 978-973-741-125-9

9

MANAGEMENTUL RISCURILOR: ABORDARE GLOBALĂ - CONCEPTE, PRINCIPII ŞI STRUCTURĂ

MORARU ROLAND IOSIF
BĂBUŢ GABRIEL BUJOR

ISBN 978-973-741-128-0

10

METROLOGIE – SUPORT DE CURS

MUNTEAN IOAN OVIDIU

ISBN 978-973-741-126-6

11

MANAGEMENTUL AFACERILOR – NOTE DE CURS ŞI SEMINAR

GHICAJANU MIHAELA

ISBN 978-973-741-134-1

12

CONTROL MANAGERIAL

GHICAJANU MIHAELA

ISBN 978-973-741-135-8

13

PROCESAREA IMAGINII : REPREZENTAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII

CORBU CORINA,
FOAMETE MARIAN

ISBN 978-973-741-121-1

14

NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN INTERNET ŞI COMERŢ ELECTRONIC

CORBU CORINA,
RÎUREAN SIMONA

ISBN 978-973-741-122-8

B. VOLUME DE LUCRĂRI CU APARIŢIE PERIODICĂ

Nr.

Denumire

ISSN

Format

1

Revista Minelor

1220 – 2053

tipărit

2

Annals of the University of Petroşani. Mechanical Engineering

1454 – 9166

tipărit

3

Annals of the University of Petroşani. Mining Engineering

1454 – 9174

tipărit

4

Annals of the University of Petroşani. Economics

1582 – 5949

tipărit

5

Annals of the University of Petroşani. Electrical Engineering

1454-8518

tipărit

C. VOLUME DE LUCRĂRI ALE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

1

Lucrarile Simpozionului Stiintific Studentesc National „Geocologia”

1842 - 4430

tipărit

2

Simpozion national studentesc „Student, stiinta, societate”

1843 – 1585

CD-ROM