Reviste / Journals

Revista Minelor / Mining Revue

Revista Minelor este o publicaţie academică din România care vizează domeniul inginerie minieră. Începând cu anul 2011, Revista Minelor este editată trimestrial de către Editura Universitas Petroşani, ISSN-L 1220-2053/ISSN 2247-8590. Revista Minelor a fost încadrată de către C.N.C.S.I.S. în categoria B+. Articolele apărute în paginile revistei reprezintă studii teoretice şi experimentale din domeniul minier şi sunt elaborate de către cadre didactice universitare, cercetători şi ingineri specialişti din domeniu, încurajând cercetarea ştiinţifică ce contribuie la îmbunătăţirea performanţelor activităţilor din domeniul minier.

Revista Minelor este indexată în baza de date internaţională EBSCO

TRANSYLVANIAN JOURNAL OF MATHEMATICS AND MECHANICS”

TJMM publishes high quality original research papers and survey articles in all areas of mathematics and mechanics. It will also occasionally publish, as special issues, proceedings of international conferences (co)-organized by the Department of Mathematics and Computer Science, The University of Petroşani. There is no fee for the published papers. All published papers are written in English.

 

http://tjmm.edyropress.ro/

Annals of the University of Petrosani / Analele Universității din Petroșani

Mining

Economics

Mechanical Engineering Electrical Engineering