LABORATOR DE CERCETARE ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE,
ELEMENTE ŞI STRUCTURI DE CONSTRUCŢII

Descriere Generală

Laboratorul de Cercetare şi Încercări de Materiale, Elemente şi Structuri de Construcţii face parte din Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Energetică.

Acest laborator oferă servicii de cercetare teoretică şi experimentală, cursuri pentru studenţii aflaţi la studiile de licenţă şi master, pentru doctoranzi şi pentru orice beneficiar persoană fizică sau juridică. Prin folosirea dotărilor acestui laborator se pot realiza ȋncercări ce determină proprietăţi ale materialelor supuse mai multor tipuri de testări.

Direcţii de experimentare şi cercetare

În laboratorul de Cercetare şi Încercări de Materiale, Elemente şi Structuri de Construcţii se pot efectua o serie de teste distructive și nedistructive ce au drept scop determinarea unor proprietăţi mecanice ale materialelor încercate. Pe lângă partea experimentală, în cadrul laboratorului, departamentul dispune de o puternică echipă instruită în domeniul CAD/CAM/FEM capabilă a realiza proiectarea asistată de calculator, modelarea şi simularea încarcărilor realizate precum şi a diferitelor procese tehnologice din domeniul ingineriei mecanice.

Laboratorul este autorizat de către INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII la nivel de gradul I, cu autorizația nr: 3023/24.06.2015 pentru efectuare de încercări și verificări de laborator în profilurile și încercările menționate mai jos:

AVC - Acustica si vibratii în constructii
Măsurarea nivelului de zgomot și vibrații în construcții

AR - armături de rezistență din OB, sârmă sau plase sudate
Determinarea rezistenței la forfecare a sudurilor (oțel pentru armarea și precomprimarea betonului)
Încercarea la îndoire pe nodul sudat. Încercări pentru plase sudate
Încercarea la tracțiune (oțel pentru armarea și precomprimarea betonului)
Îndoire cu îndreptare (oțel beton)
Îndoirea la rece: mecanic și pe dorn. Încercări pentru oțel beton
Tracțiunea - încercări pentru oțel beton

BBABP - beton, beton armat și beton precomprimat
Pregătirea și păstrarea epruvetelor pentru încercări de rezistență – încercări pentru beton întărit
Rezistența la compresiune a epruvetelor - încercări pentru beton întărit
Rezistența la încovoiere și a încărcării de rupere. Încercări pe beton întărit
Rezistența la îngheț-dezgheț - încercări pentru beton întărit
Rezistența la întindere prin despicare a epruvetelor - încercări pentru beton întărit
Rezistența la întindere prin încovoiere a epruvetelor - încercări pentru beton întărit

CO - construcții din oțel
Analiza metalografică. Încercări pentru îmbinări sudate
Capaitate portantă - Încercarea elementelor metalice
Caracteristici geometrice - încercări pentru îmbinări prin șuruburi de înaltă rezistență
Caracteristici geometrice - încercari pentru îmbinări prin șuruburi obișnuite
Control cu lichide penetrante - încercări pentru îmbinări sudate
Duritate Vickers - încercări pentru îmbinări sudate
Încercarea de rupere. Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice
Încercarea la îndoire. Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice
Încercarea la tracțiune transversală. Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice
Încercări la îndoire. Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice
Încovoiere prin șoc - încercări pentru îmbinări sudate

EIC - Echipamente înglobate în Construcții
Metode pentru încercarea la forfecare a ancorelor mecanice (încercări în situ)
Metode pentru încercarea la momentul de strângere a ancorelor mecanice (încercări în situ)
Metode pentru încercarea la tracțiune a ancorelor mecanice (încercări în situ)
Metode pentru încercarea la tractiune oblică a ancorelor mecanice (încercări în situ)

IDL - încercari distructive lemn
Compresiune paralel cu fibre
Încercări distructive lemn (întindere)
Încercări distructive lemn (rezistenta la încovoiere)

IDM - încercări distructive metal
Analiza metalografică. Încercări pe benzi, profile, table
Duritate Brinell - încercări pe benzi, profile, table
Duritate Vickers - încercări pe benzi, profile, table
Încercarea de încovoiere prin șoc pe epruveta Charpy (pe țevi)
Încercarea la încovoiere prin șoc pe epruveta Charpy
Încercarea la îndoire
Încercarea la îndoire a tronsonului. Materiale metalice. Tevi.
Largire. Încercari pe țevi
Prelevarea probelor metalografice pentru benzi, profile, table
Prelevarea și pregătirea probelor metalografice (pe țevi)
Tracțiune - încercări pe benzi, profile, table
Tracțiune țevi

Persoane de contact:

Sef laborator: Conf.univ.dr.ing. Ridzi Mihai Carmelo, tel: 0721446536 / fax +40254 543382

E-mail: lcimesc@upet.ro, www.upet.ro
Adresa: Str. Universității nr. 20, Petroșani, Jud Hunedoara