Departamentul de Științe Socio-Umane

După anul 1990 cadrele didactice ale acestor Catedre au continuat să sprijine pregătirea generală a studenţilor de la învăţământul tehnic, dar treptat, prin extensia învăţământului economic, al ştiinţelor sociale, pedagogic şi de administraţie publică, vor contribui la apariţia şi dezvoltarea unor noi programe de studii, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, creată în anul 1993, şi a Colegiului de institutori şi de administraţie.

Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane este constituit, astăzi, din trei colective:
a. Colectivul de Ştiinţe Socio-Umane;
b. Colectivul de Filologie;
c. Colectivul de Educaţie Fizică

Astăzi, cadrele didactice ale Departamentului de Ştiinţe Socio-Umane sunt implicate în:

I. Susţinerea unor programe de studii de licenţă şi masterat, coordonate de Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane:

  1. Programe de studii de licenţă:
    1. Sociologie;
    2. Asistenţă socială.
  2. Programe de studii universitare de masterat:
    1. Politici sociale şi protecţie socială

II. Acoperirea activităţilor la discipline specifice calificării didactice şi ştiinţifice a membrilor Departamentului, din cadrul programelor de studii de licenţă şi masterat, care funcţionează la Facultatea de Ştiinţe, dar şi la Facultatea de Mine şi Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică.

III. Atragerea studenţilor în activităţi extracurriculare şi stimularea participării acestora la manifestări ştiinţifice studenţeşti şi la competiţii sportive, organizate pe plan local, regional şi naţional.

IV. Realizarea unei susţinute activităţi de cercetare ştiinţifică, concretizată în încheierea unor contracte de cercetare ştiinţifică cu mediul economic şi public, publicarea de cărţi şi cursuri universitare, publicarea de studii ştiinţifice în reviste de specialitate, participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.