M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Departamentul de Științe Economice

În prezent, membrii departamentului asigură acoperirea unei palete foarte largi de cursuri și activități de pregătire practică  la următoarele:

Programe de studii de licență:

  • Finanțe și bănci
  • Contabilitate și informatică de gestiune
  • Economia comerțului, turismului și serviciilor
  • Management
  • Administrație publică

Programe de studii de masterat:

  • Managementul strategic al afacerii
  • Management financiar-bancar
  • Managementul resurselor umane
  • Contabilitate și audit

Departamentul deservește și alte facultăți din structura universității – Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Facultatea de Mine – pentru care realizează acoperirea disciplinelor de profil economic prevăzute în planurile de învățământ pentru pregătirea viitorilor ingineri.