Centre de cercetare /infrastructură laboratoare

Unităţile de cercetare ale Universităţii sunt Departamentul de Administrare a Activităţilor de Cercetare Ştiinţifică (DAACŞ), Centrul Consultanţă în Managementul proiectelor, Inovare şi Transfer tehnologic (CCMPITT), centrele de cercetare ştiinţifică, laboratoarele de cercetare ştiinţifică, platforme/laboratoare de formare şi cercetare interdisciplinară, colectivele de cercetare, cercurile de cercetare studenţeşti, precum şi alte unităţi formate în acest sens.

Activitățile laboratoarelor de cercetare arondate unităților de cercetare științifică vizează dezvoltarea de tematici cu impact fundamental și aplicativ, în abordări integrative, multidisciplinare și interdisciplinare, în acord cu tematicile prioritare la nivel regional, național și internațional, care să asigure creșterea vizibilității și a competitivității. 

Departamentul de Administrare a Activităţilor de Cercetare Ştiinţifică (DAACŞ)

Contact: Conf.univ.dr.ing. Praporgescu Gabriel
E-mail: gpraporgescu@gmail.com

Centrul Consultanţă în Managementul proiectelor, Inovare şi Transfer tehnologic (CCMPITT)

Contact: Şef lucr.dr.ing. Păsculescu Dragoş
E-mail: pdragos_74@yahoo.com

2.1. CENTRE DE CERCETARE ACREDITATE INSTITUŢIONAL

Lista centre de cercetare

FACULTATEA DE MINE

HS Reorganizare centre Facultatea de Mine

Centrul de Cercetare Evaluarea riscurilor industriale (CCERI)

 1. Statutul CCERI
 2. Strategia CCERI
 3. Planul strategic al CCERI
 4. Organigrama CCERI
 5. Membri CCERI
 6. Infrastructura CCERI
 7. CCCERI-Certificat

Ingineria rocilor, substanţelor minerale utile şi a materialelor de construcţii (IRSMUMC)

 1. Statutul si organizarea IRSMUMC
 2. Strategia CC IRSMUMC
 3. Organigrama IRSMUMC
 4. Lista colectivului IRSMUMC
 5. Indrastructura IRSMUMC

Centrul de cercetare Inginerie minieră (CCIM)

 1. Statutul CCIM
 2. Organigrama CCIM
 3. Membri CCIM

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Inginerie mecanică pentru industria extractivă (CC IMIE)

 1. Statutul Centrului IMIE
 2. Strategia CC IMIE
 3. Organigrama centru IMIE
 4. Dotarea Centrului de Cercetare IMIE
 5. Membrii Centrului IMIE
 6. HS_Reorganizare CC IMIE

Metode, tehnici şi software pentru monitorizarea şi controlul proceselor miniere (CC MTSMCPM)

 1. Statutul CC MTSMCPM
 2. Strategia CC MTSMCPM
 3. Planul strategic CC MTSMCPM
 4. Organigrama CC MTSMCPM
 5. Membrii CC MTSMCPM
 6. HS reorganizare CC MTSMCPM

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Centrul de cercetări economice şi sociale pentru dezvoltare regională (CCSEDR)

 1. Statutul CCESDR
 2. Strategia CCESDR
 3. Organigrama CCESDR
 4. Membrii CCESDR
 5. Dotari aferente CCESDR
 6. Raport activ. cercet. CCESDR 2008-2014
 7. HS infiintare CCESDR

2.2. Laboratoarele de cercetare acreditate sau autorizate la nivel national sunt: