Centrul lingvistic "Eurolanguage"

CENTRUL LINGVISTIC “EUROLANGUAGE” (ELG) a fost înființat prin Hotărârea nr. 12 /29.09. 2009 a Senatului Universități din Petroșani. Regulamentul de organizare, structura și modul de funcționare a Centrului au fost stabilite după modelul Centrului Lingua din cadrul FSEGA, Universitatea „Babes – Bolyai”, Cluj - Napoca (lingua.ubbcluj.ro). CENTRUL LINGVISTIC “EUROLANGUAGE” (ELG) funcționează în cadrul Universității din Petroșani, în conformitate cu standardele lingvistice ale Uniunii Europene și cu politica lingvisticã a Universității din Petroșani. Colectivul de cadre didactice și dotarea modernă a laboratoarelor multimedia aferente centrului asigură condițiile necesare invățării și testării cunoștințelor din domeniul limbilor moderne și al limbii române, în vederea integrării socio – profesionale într – un context european plurilingv și multicultural. Centrul Lingvistic ELG se adresează solicitanților din cadrul și din afara universității, persoane fizice și juridice, oferind următoarele categorii de servicii: Cursuri de limbi moderne (engleză, franceză, spaniolă, germană), pe trei niveluri, în domeniile: limbaj general, comunicare în afaceri, calculatoare, inginerie); Cursuri de limba română pentru străini; Testarea cunoștințelor, respectiv eliberarea de certificate de competență generală/ aplicată în domeniile mai sus menționate; Traduceri generale/specializate și interpretariat, din și în 4 limbi moderne: engleză, franceză, spaniolă, germană.

PENTRU BENEFICIARII ERASMUS

Centrul Eurolanguage organizează, la cerere, cursuri intensive pentru învățarea următoarelor limbi străine: engleză, franceză și spaniolă, pentru beneficiarii Erasmus outgoing. De asemenea, se organizează, la cerere, cursuri intensive pentru învățarea limbii române pentru beneficiarii Erasmus incoming. De-a lungul desfășurării mobilității Erasmus beneficiarii incoming sunt asistatți și ajutați de către membrii Centrului Eurolanguage ori de câte ori este necesar.
Centrul Eurolanguage testează cunoștințele de limbă străină (una dintre cele trei pentru care Centrul Eurolanguage are competențe: engleză, franceză și spaniolă) și eliberează Certificate de competenţă lingvistică pentru beneficiarii Erasmus outgoing.

Colectivul Centrului Lingvistic

Lector univ. dr. Gabriela Dumbravã – Director
Asistent univ. Lavinia Hulea – Director adjunct
Lector univ. dr. Adriana Koronka
Asistent univ. drd. Dana Matei
Prof. Septimiu Soba (cadru didactic asociat)
Prof. Oana Stoicoiu (cadru didactic asociat)

Adresa de contact:
Str. Universitãtii nr. 20
332006 Petrosani
Tel: 0254 542580, int. 257/289

Resurse lingvistice:

Dicționar online (bab.la)