Biblioteca - Servicii

În anul 2000, Biblioteca Universității din Petroșani a fost redeschisă într-o clădire nouă, modernă cu spații generoase de lectură și depozitare. Prin amplasare, construcția se incadrează perfect în campusul universitar fiind un element de legatură intre spațiile de învățământ.

  Biblioteca pune la dispoziție:

  • Catalog on-line cu 36.121 de
    inregistrari bibliografice;
  • 1 catalog on-line cu 32.180 de înregistrări bibliografice reprezentând titlurile intrate în bibliotecă după anul 1990 și o parte din perioada 1970-1990

Valorificarea potențialului documentar este oglindit de frecventarea bibliotecii de catre 1.968 de cititori care au imprumutat 13.567 volume, in anul 2016.

Biblioteca asigură următoarele servicii pentru publicul cititor: împrumut la domiciliu; consultarea în sala de lectură; împrumut interbibliotecar; eliberare permise; asistența la utilizarea instrumentelor bibliografice și identificarea publicațiilor în cataloage; referințe bibliografice curente și retrospective; alte referințe utile informării documentare; xerocopiere după colecțiile proprii; acces la Internet.

Pentru a-si realiza misiunea și prioritățile, Biblioteca Universității din Petroșani este susținută de o infrastructură constituită din urmatoarele componente :

  • colecție enciclopedică cuprinzând lucrări din cele mai variate domenii
  • calculatoare cu sistem de operare Windows legate la Intranet si Internet din care: 8 stații de lucru pentru bibliotecari, 23 la dispoziția cititorilor pentru: accesul la bazele de date proprii, accesul la alte sisteme, accesul la documentele electronice achiziționate de către biblioteca, 1 server pentru aplicație.
  • 1 catalog on-line cu 19.000 de înregistrări bibliografice reprezentând titlurile intrate în bibliotecă după anul 1990 și o parte din perioada 1970-1990
  • acces liber la raft pentru: publicații periodice ale anului în curs, lucrări de referință, publicatii de informare, documente oficiale, volume ale lucrarilor sustinute la congrese, conferinte, simpozioane, noutăți editoriale, oferte și planuri editoriale, atașamentul personalului angajat față de biblioteca în care lucrează.

Valorificarea potențialului documentar este oglindit de frecventarea bibliotecii de catre 2.180 de cititori care au imprumutat 36.881 volume, in anul 2012.