Biblioteca - Regulament

Program de lucru
Zilnic intre 7,30 si 15,30

Sambata, in perioada activitatilor scolare intre orele 10 -14

Drepturile si obligațiile utilizatorilor

6.1. Inscrierea si accesul la biblioteca.

6.1.1. Accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile bibliotecii se face in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestuia, elaborat in corelatie cu prevederile legale referitoare la protectia patrimoniului cultural national, la drepturile de autor si drepturile conexe (art.63, L.B.)

6.1.2. Au drept de acces la serviciile bibliotecii studentii, cadrele didactice, salariatii, doctoranzii ai Universitatii din Petrosani pe baza permisului de cititor eliberat de biblioteca. Pot apela la serviciile bibliotecii si alte categorii de beneficiari.

6.1.3. Pentru a facilita accesul cititorilor la colectiile si serviciile oferite, biblioteca intocmeste cataloage, efectueaza cercetari documentare, elaboreaza bibliografii, lucrari de informare documentara si alte instrumente specifice, constituie si gestioneaza baze de date, servicii de imprumut la domiciliu si consultare in salile de lectura (art.64.L.B.)

6.1.4. Permisul de cititor se elibereaza pe baza urmatoarelor documente : carte de identitate/pasaport, 2 fotografii, liste de la decanate pentru cititorii studenti.

6.1.5. Permisul se elibereaza o singura data si se vizeaza anual.

6.1.6. Accesul cititorilor la biblioteca este gratuit cu exceptia salariatilor externi care vor plati anual o taxa.

6.1.7.Elevii, somerii si pensionarii vor avea acces la colectiile bibliotecii numai in salile de lectura, fara drept de imprumut la domiciliu.

6.1.8. Permisul este personal si netransmisibil. In caz de pierdere a permisului, titularul este obligat sa anunte biblioteca in vederea anularii permisului pierdut.

6.1.9. Inlocuirea permiselor pierdute se face la cerere cu achitarea unei taxe.

6.1.10. Consultarea colectiilor in perioada activitatii scolare se face dupa urmatorul program:

Zilnic 7.30 – 15.30

Sambata 10.00 – 14.00

•  Conditiile de imprumut

Orice persoana inscrisa la biblioteca poate imprumuta publicatii in conditiile in care :

•  are legitimatia vizata la zi ;

•  nu are nici o carte cu termenul de restituire depasit ;

•  nu are amenzi neachitate.

6.3.Reguli de imprumut

6.3.1. Imprumutul si consultarea publicatiilor solicitate se face prin completarea integrala si corecta a buletinelor de cerere.

Data

Numele bibliotecarului

Semnatura bibliotecarului

5/30/2008

Popescu Ioana

Nr. inventar

Autor - Titlu

Nr. inventar

204.778

Transmisii mecanice
Diaconescu Dorin, Dudita Florea

204.778

Nr. permis

Numele cititorului

Semnatura cititorului

3623

Toma Anca

6.3.2. Cititorii sunt obligati sa controleze cartile pe care le imprumuta, semnaland bibliotecii starea in care se gasesc si sa le restituie cel putin in starea in care le-au imprumutat.

6.3.3. Cititorii sunt obligati sa nu instraineze publicatiile imprumutate.

6.3.4. Cititorilor li se interzice multiplicarea sau copierea integrala a publicatiilor din biblioteca.

6.3.5. Documentele din biblioteca servesc dezvoltarii profesionale si personale a cititorului si nu pot fi folosite in scopul denigrarii Universitatii sau/si a autorilor.

6.3.6. Tezele de doctorat pot fi consultate doar cu aprobarea Conducerii Universitatii.

6.4. Restituirea publicatiilor

6.4.1. Termenul de restituire a publicatiilor ce constituie fondul de imprumut se stabileste in functie de statutul publicatiei (valoare, grad de solicitare, numar de exemplare) si cel al cititorului.

6.4.2. Prelungirea se poate face pe o perioada egala cu cea initiala, daca publicatia respectiva nu a fost solicitata intre timp si de atatea ori de cate ori permite statutul publicatiei respective.

6.4.3. Biblioteca poate reclama restituirea publicatiilor foarte solicitate inainte de expirarea termenului de imprumut.

6.4.4. Cand publicatiile nu s-au restituit la termenul stabilit, biblioteca trimite cititorului in cauza instiintarea de restituire a publicatiilor.

6.4.3. Nerestituirea la termen a documentelor de biblioteca imprumutate de catre cititori se sanctioneaza cu plata unei sume, in conformitate cu normativele in vigoare.

6.5.Dispozitii finale

6.5.1. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca de catre utilizatori se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea unei sume, in conformitate cu prevederile legale.

6.5.2. Secretariatele Universitatii, ale facultatilor si celelalte servicii functionale din Universitate sunt obligate sa nu elibereze actele studentilor sau salariatilor care parasesc institutia definitiv sau temporar fara confirmarea bibliotecii care sa ateste ca nu au publicatii imprumutate.

6.5.3. Pentru abateri repetate de la Regulament, biblioteca poate suspenda permisul de cititor.