M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Conf.univ.dr.ing. Vereș Ioel

Funcții curente:
- Conferențiar în cadrul departamentului de Inginerie Minieră,
Topografie și Construcții

Numere de telefon:
- ...

e-mail:
veresioel@yahoo.com

CV.Veres Ioel