M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Conf.univ.dr.ing. Uțu Ilie

Funcții curente:
- Prodecan al Facultății de I.M.E.
- Conferențiar în cadrul Departamentului de
Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Energetică,
facultatea de I.M.E.

Numere de telefon:
- Interior: 223

e-mail:
- ilieutu@upet.ro
- ilieutu@yahoo.com

Curriculum Vitae [RO]
Curriculum Vitae [EN]