M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Asist.univ.dr.ing. Urdea Gheorghe

Funcții curente:
- Asistent în cadrul departamentului de
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
facultatea de I.M.E.

Numere de telefon:
- 294

e-mail:
- urdeagh@yahoo.com

CV Urdea Gheorghe Bogdan RO