M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Lector univ.dr. Ungureanu Adelin

Funcții curente:
- Lector in cadrul departamentului de
Științe Economice, facultatea de Științe

Numere de telefon:
-

e-mail:
-

Curriculum Vitae