M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Conf.univ.dr.ec. Ilie RĂSCOLEAN

 

Funcții curente:
- Conferențiar în cadrul departamentului de
Științe Economice, facultatea de Științe

Număr interior
- 140- interior
- 0722335120 - mobil

e-mail:
- ilierascolean@yahoo.com

Curriculum Vitae