M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Conf.univ.dr.ec. Niță Dorina

Funcții curente:
- Conferențiar în cadrul departamentului de
Științe Economice, facultatea de Științe

Numere de telefon:
- 200

e-mail:
- dorinamagda@yahoo.com

Curriculum Vitae