M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Prof.univ.dr.ing. Nan Marin

Funcții curente:
- Profesor în cadrul departamentului de
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
facultatea de I.M.E.

Numere de telefon:
- 290

e-mail:
- nan.marins@gmail.com

Curriculum Vitae:
CV Nan Marin Silviu RO
CV Nan Marin EN