M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Conf.univ.dr. Monea Mirela

Funcții curente:

- Prodecan al Facultății de Științe
- Conferențiar în cadrul departamentului de
Științe Economice, facultatea de Științe

Numere de telefon:
- ...

e-mail:
- ...

Curriculum Vitae