M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Conf.univ.dr.chim. Matei Aronel

Funcții curente:
- Conferențiar în cadrul departamentului de Ingineria Mediului si Geologie,
Facultatea de Mine

Număr interior
- 276

Contact:

CV.Matei Aronel
CV.Matei Aronel EN