M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Conf.univ.dr.ing. Marcu Marius

Funcții curente:
- Conferențiar în cadrul departamentului de
Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Energetică,
facultatea de I.M.E.

Numere de telefon
- 223 - Departament
- 0724561150 - Mobil 1
- 0723666311 - Mobil 2

e-mail:
- MariusMarcu@upet.ro

Curriculum Vitae [RO]
Curriculum Vitae [EN]