M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Asist.univ.dr. Ilioni Cristian

Funcții curente:
- Asistent în cadrul departamentului de
Științe Socio-Umane, facultatea de Științe

Numere de telefon:
- 135

e-mail:

CV Ilioni Cristian