M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Conf.univ.dr.ing. Doșa Ion

Funcții curente:
- Prodecan al Facultății de I.M.E.
- Conferențiar în cadrul departamentului de
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi,
facultatea de I.M.E.

Numere de telefon:
- 284

e-mail:
- i_dosa@hotmail.com

Curriculum Vitae:
CV Dosa Ion RO
CV Dosa Ion EN