M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Conf.univ.dr.ec. Cucu Ioan

Funcții curente:
- Cadru didactic asociat

Numere de telefon:
- 177

e-mail:
- cucuioan2002@yahoo.fr

Curriculum Vitae