M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Șef lucr.dr. Corbu Corina

Funcții curente:
- Șef lucrari in cadrul departamentului
Matematică-Informatică, facultatea de Științe

Numere de telefon:
- ...

e-mail:
- ...

Curriculum Vitae