M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Dr.ing. Bogdanffy Lorand

Funcții curente:
- Cadru didactic asociat în cadrul departamentului de
Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Energetică,
facultatea de I.M.E.

Discipline:
- Ingineria programelor
- Sisteme de conducere a roboților industriali

Numere de telefon:
- 167

Contact:

Curriculum Vitae [EN]
Curriculum Vitae [RO]