M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Prof.univ.dr.ing. Arad Victor

Funcții curente:
- Profesor în cadrul departamentului de Inginerie Minieră,
Topografie și Construcții
, facultatea de Mine

Numere telefon:
- 151 sau 163 birou departament
- 0733732225 mobil

e-mail:
inginerie_miniera@yahoo.com

CV.Arad Victor