M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Posturi didactice perioadă determinată

 

Documente cadru de referință Informații privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante la Universitatea din Petroșani Modele de documente pentru constituirea dosarului de concurs
CANDIDAȚI INSCRIȘI Poziţia în Statul de funcţii CV Fișă verificare Listă lucrări
PĂUN ANA PETRINA poziția 38 - Asist.univ Curriculum vitae Fisa de verificare Lista de lucrari