M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Posturi didactice

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior nr 457/2011 cu modificările şi completarile ulterioare, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. I al anului universitar 2017-2018. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr.1647 din 24.11.2017.

Documente cadru de referință Informații privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante la Universitatea din Petroșani Modele de documente pentru constituirea dosarului de concurs

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI, SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
1. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi poziția 4 Profesor PETRILEAN DAN CODRUŢ

CV_Petrilean
Fisa de verificare
Lista de lucrari

2. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi poziția 37 Şef lucrări ITU RĂZVAN BOGDAN

CV_Itu
Fisa de verificare
Lista de lucrari

3. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică poziția 16 Conferenţiar
PĂSCULESCU DRAGOŞ

CV_Pasculescu
Fisa de verificare
Lista de lucrari

4. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică
poziția 23 Șef de lucrări SLUSARIUC IOAN RAZVAN

CV_Slusariuc
Fisa de verificare
Lista lucrari

5. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică
poziția 49 Asistent universitar BOGDANFFY LORAND

CV_Bogdanffy
Fisa verificare
Lista de lucrari

6. Facultatea de Mine
Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie şi Construcţii poziția 6 Conferenţiar FILIP OFELIA LARISA

CV_Filip
Fisa de verificare
Lista de lucrari

7. Facultatea de Mine
Departamentul de Ingineria Mediului şi Geologie
poziția 12 Conferenţiar LORINŢ CSABA ROMUALD

CV_Lorint
Fisa de verificare
Lista de lucrari

8. Facultatea de Mine
Departamentul de Ingineria Mediului şi Geologie
poziția 19 Şef lucrări FAUR FLORIN GHEORGHE

CV_Faur
Fisa verificare
Lista de lucrari