Posturi didactice

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior nr 457/2011 cu modificările şi completarile ulterioare, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. II al anului universitar 2017-2018. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr.345 din 24.04.2018.

Documente cadru de referință Informații privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante la Universitatea din Petroșani Modele de documente pentru constituirea dosarului de concurs

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI, SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
1 Facultatea de Științe Departamentul de Științe Socio-umane poziția 5 conferenţiar ANDRIONI FELICIA AVIZAT (FV + LL)
2 Facultatea de Științe Departamentul de Științe Socio-umane poziția 16 lector COSTA CRISTIAN ALIODOR AVIZAT (FV + LL)
3 Facultatea de Științe Departamentul de Științe Socio-umane poziția 17 lector ILIONI CRISTIAN SIMINIC AVIZAT (FV + LL)
4 Facultatea de Științe Departamentul de Științe Socio-umane poziția 18 lector MARICA LAURA AVIZAT (FV + LL)
5 Facultatea de Științe
Departamentul de Științe Economice
poziția 18 lector RAKOS ILEANA SORINA AVIZAT (FV + LL)