Universitatea din Petroșani

Informații de interes public

 

Informații generale

  • Program funcționare: 7:30-15:30
  • Solicitare de informații de interes public
  • Petiții și reclamații
  • Eliberare acte studii

Protecția datelor cu caracter personal

Alegeri

Referendum 2019
Alegeri senat 2019

 

Alegeri Consiliu IME

PV alegeri completare Consiliu IME 15_11_2018
Comisia de alegeri in Consiliul Fac.de IME_loc vacant

 

Organizare

Contabilitate

Buget

Balanță de venituri și cheltuieli

Bilanțuri contabile

Achiziții publice

Carieră

Posturi didactic auxiliare și contractuale

Posturi didactice pe perioadă determinată

Posturi didactice pe perioada nedeterminată

I. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârii nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

In conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior nr 457/2011 cu modificările şi completarile ulterioare, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. I al anului universitar 2018-2019. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1359 din 5.12.2018.

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
1 Facultatea de Mine Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie şi Construcţii poziția 3 Profesor VEREȘ IOEL AVIZAT - FV - LL
2 Facultatea de Mine Departamentul de Ingineria Mediului şi Geologie poziția 19 Sef lucrari NIMARĂ CIPRIAN AVIZAT - FV - LL
3 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi poziția 40 Asistent universitar TATARU ANDREEA CRISTINA AVIZAT - FV - LL
4 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică poziția 49 Asistent universitar ILCEA GABRIEL IOAN AVIZAT - FV - LL
5 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică poziția 50 Asistent universitar HANDRA ALINA DANIELA AVIZAT - FV - LL


II. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârii nr. 902 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior:

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii nr. 902 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. I al anului universitar 2019-2020. Procedura de examen va fi declanşată doar după primirea avizului din partea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Informații privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante la Universitatea din Petroșani

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
             

Rapoarte