Universitatea din Petroșani

Informații de interes public

Informații generale

  • Program funcționare: 7:30-15:30
  • Solicitare de informații de interes public
  • Petiții și reclamații
  • Eliberare acte studii

Protecția datelor cu caracter personal

Alegeri

Informații generale alegeri
Lista candidaților pentru funcția de decan
Facultatea de Științe
Facultatea de Mine
Facultatea de IME
Dep. DPPD-FC
Lista candidaților pentru funcția de rector

Organizare

Contabilitate

Buget

Balanță de venituri și cheltuieli

Bilanțuri contabile

Achiziții publice

Carieră

Posturi didactice pe perioada nedeterminată

I. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârii nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

In conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior nr 457/2011 cu modificările şi completarile ulterioare, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. I al anului universitar 2019-2020. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1400 din 26.11.2019..

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
1 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică poziția 52 Asistent universitar RÎȘTEIU MARIUS NICOLAE CV - FV - LL
2 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică poziția 54 Asistent universitar RADA ANDREI CRISTIAN CV - FV - LL


II. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârii nr. 902 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior:

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii nr. 902 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. I al anului universitar 2019-2020. Procedura de examen va fi declanşată doar după primirea avizului din partea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
1 Facultatea de Mine
Departamentul Inginerie minieră, topografie şi construcţii
poziția 3 Profesor universitar GOLDAN TUDOR CV - FV - LL
2 Facultatea de Mine
Departamentul Inginerie minieră, topografie şi construcţii
poziția 7 Conferențiar universitar DANCIU CIPRIAN GHEORGHE CV - FV - LL
3 Facultatea de Mine
Departamentul Ingineria mediului şi geologie
poziția 13 Conferențiar universitar MOLDOVAN CLEMENTINA SABINA CV - FV - LL
4 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică
Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
poziția 11 Conferențiar universitar COZMA BOGDAN ZENO CV - FV - LL
5 Facutatea de Științe Departamentul de Științe Socio-Umane
poziția 1 Profesor universitar ANDRIONI FELICIA CV - FV - LL

Rapoarte