Universitatea din Petroșani

Informații de interes public

 

Informații generale

  • Program funcționare: 7:30-15:30
  • Solicitare de informații de interes public
  • Petiții și reclamații

Protecția datelor cu caracter personal

Organizare

Declarații de avere

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Contabilitate

Buget

Balanță de venituri și cheltuieli

Bilanțuri contabile

Achiziții publice

Carieră

Posturi didactice pe perioadă determinată

Posturi didactice pe perioada nedeterminată

In conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior nr 457/2011 cu modificările şi completarile ulterioare, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. I al anului universitar 2018-2019. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1359 din 5.12.2018.

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
1 Facultatea de Mine Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie şi Construcţii poziția 3 Profesor VEREȘ IOEL AVIZAT - FV - LL
2 Facultatea de Mine Departamentul de Ingineria Mediului şi Geologie poziția 19 Sef lucrari NIMARĂ CIPRIAN AVIZAT - FV - LL
3 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi poziția 40 Asistent universitar TATARU ANDREEA CRISTINA AVIZAT - FV - LL
4 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică poziția 49 Asistent universitar ILCEA GABRIEL IOAN AVIZAT - FV - LL
5 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică poziția 50 Asistent universitar HANDRA ALINA DANIELA AVIZAT - FV - LL

Rapoarte