Universitatea din Petroșani

Informații de interes public

Informații generale

  • Program funcționare: 7:30-15:30
  • Solicitare de informații de interes public
  • Petiții și reclamații
  • Eliberare acte studii

Protecția datelor cu caracter personal

Alegeri

Informații generale alegeri
Lista candidaților pentru funcția de decan
Facultatea de Științe
Facultatea de Mine
Facultatea de IME
Lista candidaților pentru funcția de rector

Organizare

Contabilitate

Buget

Balanță de venituri și cheltuieli

Bilanțuri contabile

Achiziții publice

Carieră

Posturi didactice pe perioada nedeterminată

I. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârii nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior nr 457/2011 cu modificările şi completarile ulterioare, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. II al anului universitar 2019-2020. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 306/15.04.2020.

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
1 Facultatea de Științe Departamentul de Științe Socio-Umane poziția 32 Asistent universitar CREMENE COSMIN SERGIU - CV LL FV AVIZAT
2 Facultatea de Științe Departamentul de Științe Economice poziția 20 Lector universitar PĂUN ANA PETRINA - CV LL FV AVIZAT
3 Facultatea de Mine Departamentul Management şi Inginerie Industrială poziția 16 Șef lucrări IRIMIE SABIN IOAN - CV LL FV AVIZAT
4 Facultatea de Mine Departamentul Management şi Inginerie Industrială poziția 17 Șef lucrări ILOIU SORIN - CV LL FV AVIZAT


II. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârii nr. 902 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior:

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii nr. 902 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. II al anului universitar 2019-2020. Procedura de examen va fi declanşată doar după primirea avizului din partea Ministerului Educaţiei și Cercetării.

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
1. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi poziția 10 Conferențiar universitar ANDRAȘ ANDREI - CV LL FV AVIZAT

Rapoarte

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.