M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Cerc Științific Studențesc Antreprenoriat și Turism

Cercul Ştiinţific Studenţesc Antreprenoriat şi Turism reprezintă un prim pas din cadrul unui demers complex prin intermediul căruia se încercă o apropiere a mediului educaţional de cel profesional şi o mai bună corelare a competenţelor personale cu nevoile existente în prezent pe piaţa muncii.
Unul dintre cele mai importante roluri ale sale este de a crea o punte de legătură între teorie şi practică, între studenţi, profesori şi profesionişti, astfel încât să ofere posibilitatea unui schimb real de experienţe şi idei, care să susţină şi să evidenţieze importanţa educaţiei antreprenoriale în economia modernă, cât şi necesitatea introducerii acesteia în sistemul de învăţământ românesc.

    Obiective

    Evenimente

Antreprenoriat

 1. Promovarea unei culturi antreprenoriale
 2. Promovarea antreprenoriatului social
 3. Promovarea antreprenoriatului verde
 4. Crearea unui mediu care să permită o mai bună comunicare între toţi membrii implicaţi în procesele economice (studenţi, profesori, specialişti, corporaţii).

Turism

 1. Crearea unor competenţe practice şi profesionalizarea resursei umane care va lucra în domeniul turismului
 2. Purtarea unor discuţii care să atingă principalele probleme cu care se confruntă turismul atât din cadrul Văii Jiului, cât şi din cadrul judeţului Hunedoara
Crearea unei baze de date care să conţină toate obiectivele turistice din judeţul Hunedoara.

    Come True

 

Tineri de milioane

După o muncă intensă de câteva luni, în care au trecut de fazele eliminatorii, în 29 mai echipa Come True de la Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe a participat la finala celei de-a XI-a ediţii a Competiţiei Naţionale de Antreprenoriat “Compania Anului” la secțiunile elevi și studenţi. Astfel, pe scena Ateneului Român, în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor, la care a participat şi Remus Pricopie, Ministrul Educaţiei Naţionale echipa din Petroşani a luat unul din cele 4 premii destinate studenţilor, premiul pentru cel mai bun plan de afacere pentru produsul Smart Wash. Competiţia a fost constructivă iar criteriile de evaluare ale juriului pentru cele 27 de echipe au urmărit munca în echipă, capacitatea de stabilire a obiectivelor, planificarea financiară, modalităţile de dezvoltare a produsului, a  marketingului şi vânzărilor, precum şi profitabilitatea afacerii.  Felicitări echipei  coordonată de lector univ.dr.ec. Fleşer Alina şi şef lucrări dr.ing. Vamvu Petre şi formată din  Irşai Alexandru – student la Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Şerbănoiu Felicia şi Niţescu Florin – masteranzi la Managementul Strategic al Afacerilor, Bendea Mirabela – masterand Managementul Resurselor Umane.

Echipă

 • Nițescu Florin-Mihai – președinte (administrator);
 • Irșai Alexandru – cercetare/inovare
 • Balan Ramona-Maria – marketing;
 • Kertesz (Branas) Ildiko – compartiment financiar (buget);
 • Șerbănoiu (Romanescu) Felicia – resurse umane;
 • Bendea Mirabela – comunicare şi promovare
 • Androne Alina – secretară.

Cadre didactice coordonatoare

Conf.univ.dr.ec. Alina Nițescu
Conf.univ.dr.ec. Claudia Isac