M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Departamentul de Ingineria Mediului și Geologie

Scurtă prezentare: Departamentul de Ingineria Mediului și Geologie revine în actuala denumire după un lung șir de transformări care de-a lungul timpului au marcat existența acestui nucleu de bază al Universității din Petroșani dar mai ales al Facultății de Mine. Catedra de Tehnică Minieră Generală devenită apoi Catedra de Tehnică Minieră și Geologie și ulterior Catedra de Ingineria Mediului și Geologie sunt doar câteva dintre denumirile purtate de această colectivitate înainte de implementarea prevederilor Legii 1/2011 care determină o nouă terminologie și o nouă structură organizațională la nivelul universităților românești. Astfel, începând cu acel an, două foste „catedre” însumând un număr semnificativ de colective extrem de diverse ca și preocupări și componență, se unesc în ceea ce urma să devină cel mai mare „departament” al Universității din Petroșani - Departamentul de Management, Ingineria Mediului și Geologie. Intim legate, cele două familii ocupaționale din sfera Științelor Pământului - Ingineria mediului și Geologia - reclamă în continuare o diversitate mare de specializări ale celor care activează în acest departament, dar mult mai omogene sub aspectul interacțiunilor intra și interdisciplinare. Astfel, specialiștii minieri, chimiștii, preparatorii, geografii-geomorfologii, ecologii, inginerii de mediu și geologii nu doar coabitează, ci formează un colectiv cu o acoperire vastă a unui domeniu de expertiză la fel de vast. Indisolubil legate, practic toate aceste specializări ale membrilor Departamentului de Ingineria Mediului și Geologie alcătuiesc o colectivitate diversă, dar având o funcționalitate deplină.

Organizare actuală:

 

Cadre didactice:


Profesor
Buia Grigore

Profesor
Dumitrescu Ioan


Profesor
Stanci Aurora

Profesor
Lazăr Maria

Conferențiar
Bădulescu Camelia

Conferențiar
Dunca Emilia

Conferențiar
Florea Adrian

Conferențiar
Matei Aronel

Conferențiar
Rebrișoreanu Mircea

Conferențiar
Traistă Eugen

Șef lucrări
Buse Gheorghe

Șef lucrări
Ciolea Daniela

Șef lucrări
Lorinț Csaba

Șef lucrări
Marchiș Diana

Șef lucrări
Moldovan Clementina

Șef lucrări
Postolache Mihaela

Asistent
Faur Florin

Asistent
Nimară Ciprian
Asistent cercet. Apostu Izabela    

Conducători doctorat / Cadre didactice asociate:


Profesor
Fodor Dumitru

Profesor
Rotunjanu Ilie

Profesor
Georgescu Mircea

Profesor
Krausz Sanda

Conferențiar
Cristea Nicolae