M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Consiliul facultății de Mine

Componenta Comisii Consiliu Facultatea de Mine
 1. Prof.univ.dr.ing. Buia Grigore
 2. Prof.univ.dr.ing. Dumitrescu Ioan
 3. Prof.univ.dr.ing. Edelhauser Eduard
 4. Prof.univ.dr.ing. Lazăr Maria
 5. Prof.univ.dr.ing. Onica Ilie
 6. Prof.univ.dr.ing. Ionică Andreea
 7. Conf.univ.dr.ing. Bădulescu Camelia
 8. Conf.univ.dr.ing. Florea Adrian
 9. Conf.univ.dr.ing. Goldan Tudor
 10. Conf.univ.dr.ing. Vereş Ioel
 11. Şef lucr.dr.ing. Băleanu Virginia
 12. Şef lucr.dr.ing. Buşe Gheorghe
 13. Şef lucr.dr.ing. Csiminga Diana
 14. Şef lucr.dr.ing. Fissgus Klaus
 15. Şef lucr.dr.ing. Ghicajanu Mihaela
 16. Şef lucr.dr.ing. Iloiu Mirela
 17. Şef lucr.dr.ing. LorinţCsaba
 18. Şef lucr.dr.ing. Mangu Sorin
 19. Şef lucr.dr.ing. Marian Dacian
 20. Şef lucr.dr.ing. Nistor Cătălin
 21. Şef lucr.dr.ing. Tiuzbăian Ioan
 22. Student Cîrciumaru Petruț
 23. Student Mihailov Iurie
 24. Student Leahu Serghei
 25. Studentă Pantelimon Raluca
 26. Student Naghy-Apor Barna
 27. Student Hamz Laurențiu
 28. Studentă Brojban Diana
 29. Student Rusu Nicolae


Şef lucr.dr.ing. Danciu Ciprian - Invitat permanent din partea Sindicatului