M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Declarații de avere 2009

Conducerea Universității

Rector - prof. univ. dr. ing. mat. Pop Emil
Prorector - conf. univ. dr. Mitran Ilie
Prorector - prof. univ. dr. ing. Voin Viorel
Prorector - prof. univ. dr. ec. Răscolean Ilie
Cancelar - conf. univ. dr. ing. Marcu Marius
DAI - ing. Praporgescu Victorița
Contabil șef - ec. Măcriș Adrian

Secretar șef universitate - Zăpârțan Maria

Facultăți

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Facultatea de Mine

Facultatea de Științe

Șef atelier multiplicare - ing. Ion Radu - Cosmin