M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Departamentul de Învățământ la Distanță

Cei care doresc sa urmeze studii universitare de licenţa şi masterat in cadrul Facultatii de Stiinte a Universitatii din Petrosani, se pot inscrie si la: Centrul de Invatamant Deva, aflat in incinta Liceului Tehnologic "Grigore Moisil" Deva

Perioada de inscriere: 14-20 iulie 2014 intre orele 10,00 - 17,00 Sala 6

Pentru programele de studii de licenta, forma de invatamant ID: Management; Finante si banci; Contabilitate si informatica de gestiune, cursurile se organizeaza si la Centrul de Invatamant Deva

Departamentul ID este componentă organizatorică a Universităţii din Petroşani care funcţionează în cadrul Facultății de Științe şi căruia îi revine misiunea organizării şi managementului activităţilor specifice procesului educaţional prin forma de Învăţământ la distanţă.

Departamentul gestionează activităţile specifice învăţământului la distanţă pentru trei specializări din cadrul Facultăţii de Știinţe :

Pentru asigurarea procesului de instruire şi examinare, departamentul împreună cu decanatul Facultăţii de Știinţe şi cei circa 70 titulari de discipline asigură pregătirea şi distribuirea cursurilor pentru peste 126 discipline editate în format electronic și tipărite prin intermediul Centrului de multiplicare al Universităţii.

Informații

Pliant admitere ID 2014