M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Proiecte

1. Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică iniţiativa „România Start-up”. Această iniţiativă va fi implementată prin lansarea a două cereri de propuneri de proiecte strategice în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resu.

2. Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism informeaza cu privire la facilitatile oferite de cele 8 proiecte regionale din cadrul schemei de minimis care se deruleaza in prezent "Locuri de munca pentru TINEri".

3. POSDRU: Un nou Ghid Conditii Specifice lansat spre consultare publica! - Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), a anuntat lansarea in consultare

4. POSDRU - INSERT - MANAGEMENTUL CORELĂRII SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PIAŢA MUNCII

5. POSDRU – Caravana Carierei

Sondaje de opinie