Centre și departamente

În cadrul Universității din Petroșani funcționează următoarele departamente:

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Formare Continuă Departamentul de Cercetare, Managementul Proiectelor, Inovare si Transfer Technologic Departamentul de
Asigurare al Calității
 

Centre:

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră Centru de Consultanță în Managementul Proiectelor, Inovare și Transfer Tehnologic Centrul Erasmus+ Centrul de
Presa și Imagine
Centrul lingvistic "Eurolanguage"
Centru de Relații Internaționale și Dezvoltare Europeană Centru relații cu mediul socio - economic Centru Marketing universitar și admitere