Colecțiile bibliotecii Universității din Petroșani

Având inițial fundamentare tehnică, colecțiile de publicații au, astăzi, o structură enciclopedică asigurând studiului și cercetării stiințifice o bază pluridisciplinară, cuprinzând lucrări din cele mai variate domenii:

 • Nr. total de volume, la sfarsitul anului 2016 – 283.684
 • Nr.titluri – 80.301
 • Nr. colectii periodice – 11.777
  • Nr. volume din clasa socio-economică (filozofie, psihologie, politică, economie, drept, educație, administrație publică, asistență socială, istorie) – 15.173
  • Nr. volume din clasa știintelor exacte (matematică, fizică, chimie, mediu, geologie, astronomie) – 56.932
  • Nr. volume din clasa știintelor aplicate (inginerie, agricultură, management, contabilitate) – 175.148
  • Nr. volume limba și literatura –20.466
  • Nr. volume alte domenii (calculatoare, cultură, religie, medicină, artă, sport, geografie) -15.965  Nr. volume in limba romana – 244.920
  • Nr. volume in limbi straine – 38.764
 • 212.620 cărţi;
 • 11.777 publicaţii periodice;
 • 56.803 standarde de stat;
 • 1.775 teze de doctorat;
 • 709 nonpublicaţii.

Colecția este bogată în dicționare, enciclopedii, tratate, monografii, manuale și cursuri universitare, lucrări ale manifestarilor științifice, standarde de stat și descrieri de invenții, microfilme și microfișe, materiale audio-vizuale, harți.

La creșterea colecțiilor bibliotecii au contribuit și publicațiile obținute prin donații și schimb, biblioteca practicând, în prezent, schimb cu peste 60 de instituții din țara și străinătate.