Universitatea din Petroșani

Anunțuri proiecte

Achiziții PROIECT ROSE 101 - C.R.E.S.C. - UPET

Achiziție de bunuri scaune ergonomice - 20.03.2019

 

ACHIZITIE SERVICII CONSULTANȚĂ ROSE 2018-2019 AG. nr. 45 ETAPA I

Achiziții transport ROSE Etapa 2- 2018-2019

Achiziții teste psihologice ROSE Etapa 2- 2018-2019

Achizitii servicii de transport 2018-2019

Achiziții teste psihologice ROSE - 2018-2019

ANUNT DE SELECȚIE PARTENER

PROEICT POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6,  Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, O.S. 6.7., O.S. 6.9., O.S. 6.10, apelul Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență

 

Apel  POCU/320/6/21/   - 2018

Proiect ROSE

Anunţ selecţie parteneri în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020