M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Anunțuri

Titluri Generale

2018

2017

2016


2015

Acreditări/Evaluări
Posturi personal administrativ
Posturi didactice
Posturi didactice perioadă determinată

Rezultate concursuri - Salarii din Venituri Propri 18 apr. 2017

PV IME - PV Mine - PV Stiinte
PV did aux. si nedidactic

ERASMUS 2017 IME
ERASMUS 2017 MINE
ERASMUS 2017 STIINTE
ERASMUS 2017 DIDACTIC AUXILIAR

Anunţ selecţie parteneri în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

 

   
Detalii  

Informatii despre Sondaj studenti trendence 2016

Pagina programului: www.trendence-gradbarometer.eu

Proiect

"Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și
universitare de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții"

Documente proiect: