Universitatea din Petroșani

Anunțuri proiecte

Achiziții PROIECT ROSE 101 - C.R.E.S.C. - UPET

Achiziție de servicii de pregatire si reproducere materiale de instruire pentru workshopuri - AG 101 - 09.09.2019

Invitatie de participare servicii materiale

Anexa de completat firme

Formular specif tehnice serv materiale

Achiziție de lucrari de reparație și renovare Centru de învățare AG 101 - 12.08.2019

Achiziție de bunuri lot 5 AG 101 - 31.07.2019

Achiziție de bunuri lot 5 AG 101 - 11.07.2019

Procedura de achiziție bunuri (lot 5) se anulează în conformitate cu respectarea cerințelor din ghidul privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decat consultanță.

Achiziție de bunuri lot 3 AG 101 - 23.04.2019

Achiziție de bunuri lot 3 AG 101 - 03.04.2019 - anulat

Procedura de achiziție bunuri (lot 3) se anulează în conformitate cu respectarea cerințelor din Ghidul privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decat consultanță din cauză că nu au fost primite oferte conforme necesare pentru atribuirea contractului.

Achiziție de bunuri scaune ergonomice - 20.03.2019

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC Criss Office SRL, contract nr. 1/07.05. 2019, cu o valoare de 4176,48 lei fara TVA.

Achiziție bunuri ROSE 2018-2019 AG 45

ACHIZITIE SERVICII CONSULTANȚĂ ROSE 2018-2019 AG. nr. 45 ETAPA I

Achiziții transport ROSE Etapa 2- 2018-2019

Achiziții teste psihologice ROSE Etapa 2- 2018-2019

Achizitii servicii de transport 2018-2019

Achiziții teste psihologice ROSE - 2018-2019

ANUNT DE SELECȚIE PARTENER

PROEICT POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6,  Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, O.S. 6.7., O.S. 6.9., O.S. 6.10, apelul Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență

 

Apel  POCU/320/6/21/   - 2018

Proiect ROSE

Anunţ selecţie parteneri în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020