Admitere studii doctorale (ciclul III)

1. Admitere
2. Conducatori de doctorat
3. Informații, acte necesare înscriere
4. Taxe

1. Admiterea septembrie 2016

ÎNSCRIERI: 04.09 – 16.09.2016
CONCURS: 19.09 – 27.09.2016

Număr locuri:

 • buget cu frecvență și bursă: 4 locuri
 • buget cu frecvență fără bursă: 4 locuri
 • buget (români de pretutindeni): 5 din care 1 loc bursă
 • cu taxă: 40 locuri
 • cu taxă pentru studenți străini: 9 locuri

2. Conducatori de doctorat

  Ingineria sistemelor: LEBA Monica monicaleba@upet.ro
 
POP Emil emilpop@upet.ro
  Inginerie industrială: ILIAŞ Nicolae nicolaeilias@upet.ro
 
MAGYARI Andrei andreimagyari@upet.ro
 
MORARU Roland rolandmoraru@upet.ro
  Inginerie electrică: MANOLEA Gheorghe ghmanolea@gmail.com
  Mine, Petrol şi Gaze: ARAD Victor victorarad@upet.ro
 
BĂDULESCU Dumitru dumitrubadulescu@upet.ro
 
COZMA Eugen eugencozma@upet.ro
 
DIMA Nicolae nicolaedima@upet.ro
 
FLOREA Carmen carmenflorea@upet.ro
 
FODOR Dumitru dumitrufodor@upet.ro
 
GEORGESCU Mircea mirceageorgescu@upet.ro
 
GÂF DEAC Ioan ioangafdeac@upet.ro
 
KORONKA Ferenc ferenckoronka@upet.ro
 
KOVACS Iosif iosifkovacs@upet.ro
 
KRAUSZ Sanda sandakrausz@upet.ro
    LAZĂR Maria marialazar@upet.ro
 
NAN Marin Silviu marinnan@upet.ro
    ONICA Ilie ilieonica@upet.ro
 
POPESCU Florin florinpopescu@upet.ro
 
RADU Sorin Mihai sorinradu@upet.ro, rector@upet.ro
 
ROTUNJANU Ilie ilierotunjanu@upet.ro
 
SÂRBU Romulus Iosif romulussarbu@upet.ro
    TODERAȘ Mihaela mihaelatoderas@upet.ro
  Inginerie și Management:
EDELHAUSER Eduard eduardedelhauser@upet.ro
  (în curs de acreditare)
IONICĂ Andreea

andreeaionica@upet.ro

 
MOLDOVAN Liviu

liviu.moldovan@ing.upm.ro

3. Acte necesare inscrierii

Înscrierea la concursul de admitere la studii  universitare  de  doctorat într-un domeniu specific se face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau de masterat.
Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor prezenta la Şcoala Doctorală a Universităţii, următoarele acte:

 • copii legalizate după următoarele acte:
 • certificatul de naştere,
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau de schimbarea eventuală a numelui,
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta,
 • diploma de licenţă (sau echivalentă, însoţită de foaia matricolă (sau anexa la diploma de licenţă);
 • diploma de studii: master + foaia matricolă

      şi:

 • copie după CI;
 • certificat de competenţă lingvistică;
 • CV-ul şi lista lucrărilor ştiinţifice elaborate şi publicate de candidat;
 • cerere de înscriere tip ; (de la  secretariatul Scolii doctorale 0254-549.008)
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere – (70 lei) se achită la casieria Universităţii
 • un dosar cu şină .
La concursul de admitere pot participa numai absolvenţii cu studii superioare (pentru promoţiile „Bologna” este necesară şi diploma de master şi anexa - foaia matricolă) care au media generală stabilită conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a colocviului de admitere pentru anul în curs, care va fi publicată pe site.
Concursul de admitere constă din două probe: examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională şi colocviu de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studii de doctorat.
Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Centrul Lingvistic „Eurolanguage” al Universităţii, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică. Sunt scutiţi de acest examen candidaţii care fac dovada că au obţinut un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională valabil la momentul înscrierii.

4. Taxe

Taxa de înscriere:

 • 70 lei atât pentru învățământul de zi cât și pentru învățământul la distanță, masterat sau studii doctorale.

Taxe de înmatriculare:

 • 70 lei la ciclul de studii doctorale

Taxa de școlarizare (pentru locuri cu taxă)

 • 3200 lei / an universitar